COVID-19. Wat betekent dit voor mij en mijn kind?


Door de landelijke overheid is besloten dat de scholen in elk geval tot 7 april dicht blijven. Tegelijkertijd proberen de scholen ervoor te zorgen dat de kinderen onderwijs blijven krijgen, ondanks dat zij thuis zitten en ‘op afstand’ onderwijs volgen. Ook PPO-NK wil zoveel mogelijk continuïteit blijven bieden. Samen met de scholen doen we ons uiterste best ervoor te zorgen dat kinderen niet teveel stagneren in hun ontwikkeling. Wij werken thuis maar zijn via e-mail en telefonisch gewoon bereikbaar.

Voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften kan het niet naar school gaan van grote impact zijn. Daar zijn we extra alert op. Datzelfde geldt voor kwetsbare thuissituaties en voor kinderen (met extra ondersteuningsbehoeften) die straks de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs. Wij willen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet stagneren en de ‘processen’ gewoon doorgaan. Wanneer hierover vragen zijn, dan denken onze consulenten graag met u mee. Belangrijk is dat u kan blijven meedenken in wat er nodig is voor uw kind.

Als het gaat om een MDO (multidisciplinair overleg) of een evt. verwijzing naar het s(b)o dan willen we dat deze processen ook zoveel mogelijk doorgang vinden. Niet fysiek maar digitaal zijn er genoeg mogelijkheden. We werken al met een digitaal TOP dossier en als er een webmeeting nodig is dan spreken we dat met alle betrokkenen af.

Voor meer informatie:

artikel Ouders en Onderwijs: scholen dicht, wat nu?

nieuwsbericht GGD Hollands Noorden voor ouders en scholen

Tips voor thuisonderwijs aan (hoog)begaafde kinderen

Ook is de GGD Hollands Noorden bereikbaar voor vragen over o.a. de dagindeling nu ouders met kinderen thuis zitten of kinderen die angst hebben voor corona: https://www.opvoedpoli.nl/contact/ of telnr. 072 520 5540