Er is voor mijn kind een vrijstelling 5a afgegeven. Ik wil mij graag laten informeren over welke onderwijsmogelijkheden er zijn voor mijn kind. Wat is de route en bij wie kan ik terecht met mijn vraag?


Over vrijstelling 5a

Je kunt voor je kind een vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5a van de Leerplichtwet aanvragen. Dat moet je doen voor 1 juli van het aankomende schooljaar. Krijgt je kind de vrijstelling 5a toegekend? Dan kan deze voor één jaar gelden, of tot het einde van de leerplicht.

Als je kind de vrijstelling voor één jaar krijgt, moet je het jaar daarop weer een aanvraag doen voor een vrijstelling. Óf je kunt je kind laten terugkeren naar school. Terugkeer is van belang in verband met de doorgaande leerlijn van je kind.

In de tijd dat de vrijstelling van kracht is, is het kind uit beeld bij de onderwijsinstellingen. Het meeste contact tussen de leerplichtambtenaar en het kind is er aan het eind van een schooljaar. Meestal rondom het moment dat de leerplichtambtenaar de ouders en het kind erop wijst dat de vrijstelling bijna afloopt. Dan wordt bekeken of het kind weer naar school kan, of dat er nog een vrijstelling nodig is. Soms blijft er contact bestaan via een hulpverlener of zorginstelling.

Je kind kan ook een vrijstelling van onderwijs tot de leerplichtige leeftijd hebben gekregen, waardoor jouw kind volledig uit beeld van de leerplichtambtenaar blijft. Het kind is dan niet meer leerplichtig en valt dus buiten de taken en bevoegdheden van de leerplichtambtenaar.

Als je informatie wilt over de mogelijkheden van onderwijs voor jouw kind na een vrijstelling, kun je het beste contact opnemen met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft de aanvraag voor de vrijstelling in behandeling genomen en is dus goed op de hoogte van de situatie van je kind. Samen met jou kan hij kijken of je kind (gedeeltelijk of tijdelijk) onderwijs kan gaan volgen.

Re-integratie

Nadat de gegeven vrijstelling 5a is afgelopen, dragen de scholen en samenwerkingsverbanden er zorg voor, samen met de gemeente en jeugdhulp, dat je kind zo goed mogelijk re-integreert in het onderwijs en hierbij passende begeleiding en zorg krijgt.

Aangepast onderwijsprogramma

Via de Variawet kan jouw kind een aangepast onderwijsprogramma volgen.

Zie ook: Ik zoek een school