Het probleem wordt gezocht in hoe ik mijn kind opvoed. Wat nu?


Onze samenleving legt een hoge druk op ouders. Er zijn veel ideeën over hoe kinderen zouden moeten worden opgevoed. Als het met een kind niet lekker gaat op school, dan wil iedereen een verklaring vinden. Wat maakt dat een kind zich op een bepaalde manier gedraagt? Bij het zoeken naar mogelijke verklaringen kan de school jou als ouder vragen stellen.

Ideale situatie: een open gesprek

Als het goed is, is er een open gesprek tussen jou als ouder, de leerkracht en waar mogelijk ook je kind. Zo krijgen jullie samen inzicht in de situatie. Dit betekent dat iedereen op een onderzoekende manier in het gesprek staat, dat je spreekt vanuit wat je waarneemt en vertelt wat de situatie met je doet. Samen zijn jullie verantwoordelijk en willen jullie het beste voor de ontwikkeling van je kind.

Hoe ga je om met vragen van de leerkracht over jouw thuissituatie?

Mogelijk wilt de leerkracht jou vragen stellen om meer informatie over jou en de opvoedsituatie thuis te verzamelen. Dan voel je aan of dat vanuit oprechte betrokkenheid en een onderzoekende houding is, of dat er toch sprake is van een oordeel over hoe jij iets doet. In dat laatste geval kun je je afvragen of je hier als ouder in wilt en kunt meewerken. En als je dat wilt, in welke mate. Je hoeft deze vragen niet te beantwoorden. Jij beslist zelf welke informatie je in het belang van je kind wel of niet deelt met school.

Mogelijk helpen deze vragen bij het nadenken over wat je wel of niet deelt met de leerkracht.

  • Is er iets wat school over jouw kind moet weten?
  • Is er iets wat school over jouw leefomstandigheden moet weten?
  • Wat vind jij belangrijk voor je kind?

Het is goed om het tijdens het gesprek duidelijk te maken als de leerkracht je op een manier vragen stelt over de thuissituatie en jouw handelen die jij niet prettig vindt. Je kunt daarbij aangeven dat je graag samen wilt onderzoeken wat er speelt en dat je graag informatie deelt over de thuissituatie in een open sfeer zonder oordeel.

Lees ook: Hoe ga ik ermee om als iemand niet naar mij luistert?