Hoe bereid ik me voor op het gesprek?


De zoektocht naar passend onderwijs voor je kind vindt plaats tijdens gesprekken met de verschillende betrokkenen (leerkracht, intern begeleider, directeur, consulent). Je praat met elkaar en stemt af om iets nieuws te laten ontstaan: passend onderwijs voor jouw kind.

Het is fijn als je je veilig voelt tijdens de gesprekken. En dat er duidelijkheid is en afstemming komt tussen jouw ervaringen met je kind en de ervaringen van de leerkracht, zodat jouw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen tijdens zijn of haar schoolloopbaan.

Veiligheid: wat zijn de gespreks- en luisterregels?

Veiligheid ontstaat als er duidelijkheid is over hoe mensen met elkaar praten, naar elkaar luisteren en elkaar vragen stellen. Veiligheid ontstaat als helder is wat er gebeurt met de gedeelde informatie en nieuwe inzichten. Mogelijk helpen deze vragen je bij het creëren van een veilige gesprekssituatie.

Zijn de gespreksregels duidelijk?
Wat heb jij nodig om je tijdens het gesprek op je gemak te voelen?
Hoe kan je dat voor jezelf organiseren?

Duidelijkheid over de weg

De zoektocht naar passend onderwijs voor je kind is een doorgaand gesprek. Elk gesprek, ook het eerste, heeft een voorgeschiedenis, een concrete aanleiding en een doel. Mogelijk helpen deze vragen je bij het op de agenda zetten van wat jij belangrijk vindt.

Wat verwacht jij van het gesprek?
Staan de punten die jij belangrijk vindt op de agenda?
Hoe kan je ervoor zorgen dat wat jij wilt bespreken op de agenda komt?

> Lees meer op ouders en onderwijs: het gaat niet goed met jouw kind op school

Jouw perspectief als ouder

Je wilt het beste voor je kind en hebt ideeën over wat belangrijk is voor je kind. Van kleins af aan ben jij de ouder van je kind en je kent hem of haar door en door. Maar een kind kan zich in de klas en op school heel anders gedragen dan thuis. Deze verschillende ervaringen delen en op elkaar afstemmen is een belangrijk onderdeel van het zoekproces naar passend onderwijs. Mogelijk helpen deze vragen je bij het verwoorden van jouw perspectief:

Is er iets wat school over jouw kind moet weten?
Welke vragen of zorgen heb je over je kind?
Wat heb jij nodig om meer zicht te krijgen op hoe het met je kind op school gaat?
Wat vind jij belangrijk voor je kind?

Meerzijdig inleven

Docenten en school hebben andere ervaringen met je kind dan jij. Daarmee ontstaan verschillende visies op de belangen van je kind. De kunst is om tijdens het gesprek samen zicht te krijgen op die verschillende visies en vervolgens te zoeken naar overeenstemming, ruimte, mogelijkheden en energie voor het bieden van passend onderwijs. Mogelijk helpen de volgende vragen bij het zicht krijgen op de verschillende visies.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?
Hoe kennen zij jouw kind en hoe zetten zij zich in voor de schoolloopbaan van je kind?
Welke visies hebben zij op je kind en wat je kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tijdens de schoolloopbaan?