Hoe zorg ik ervoor dat de leerkracht van de volgende klas weet van de situatie rondom mijn kind?


Jouw kind zit op de basisschool en krijgt extra ondersteuning. Volgend jaar krijgt jouw kind een andere leerkracht. Dan is het fijn als de situatie en informatie goed wordt overgedragen van de ene naar de andere leerkracht. Die overdracht is allereerst de verantwoordelijkheid van de school. Meestal nodigt de leerkracht je aan het eind van het lopende schooljaar uit voor een afsluitend gesprek. Als het even kan, is de volgende leerkracht van je kind bij dit overleg aanwezig. Vraag hier als ouder gerust naar!

Als de nieuwe leerkracht er niet bij kan zijn, vraag dan hoe de informatie wordt overgedragen aan de volgende collega. Zelf kun je bij de start van het nieuwe schooljaar een afspraak maken met de nieuwe leerkracht van je kind. Op veel scholen is het al zo dat aan het begin van het schooljaar een gesprek wordt gepland met jou én met je kind erbij.

Multidisciplinair overleg: MDO

Als jouw kind extra ondersteuning krijgt, heb je waarschijnlijk al vaker een multidisciplinair overleg (een MDO) meegemaakt. Meestal staat rondom de overgang naar het volgende schooljaar, een afspraak gepland om de ondersteuning te evalueren en om afspraken te maken over het vervolg. Bij dat laatste MDO is de volgende leerkracht als het kan ook aanwezig. Als dat niet lukt, draagt de huidige leerkracht sowieso het TOP dossier van jouw kind over aan de nieuwe leerkracht.

Het is onduidelijk hoe de overdracht plaatsvindt. Wat nu?

Als het voor jou als ouder niet duidelijk wordt hoe de informatie rondom jouw kind wordt overgedragen aan de volgende leerkracht, dan kan het fijn zijn om je verhaal te doen bij iemand die onafhankelijk is. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden vanuit de vraag: wat is er nodig om ervoor te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt en dat dat zo goed mogelijk verloopt? Een consulent van het samenwerkingsverband is zo iemand. Samen met de consulent onderzoek je de situatie en kijk je welke mogelijkheden er zijn.

Een onderwijsconsulent kan eventueel een gesprek tussen jou en de school faciliteren. Als je wilt, is de onderwijsconsulent bij dat gesprek aanwezig.