Ik beland in een strijd met de school. Hoe blijf ik daaruit?


In een strijd belanden met iemand betekent over het algemeen dat je terecht bent gekomen op een punt waarin je de ander wilt overtuigen van jouw gelijk. Daar gaat meestal aan vooraf dat je je niet gehoord voelt door de ander. Je wordt misverstaan. Hierdoor wil je soms nog meer je punt duidelijk maken. Zeker als het om iets belangrijks gaat als het welzijn van je kind, beland je soms snel in deze situatie. In de strijd die dan kan ontstaan, is het gevaar aanwezig dat de aanleiding van dit alles – het gedeelde belang van een gelukkig kind op school – buiten beeld raakt.

Gesprek vertragen

In deze situatie kan het helpen om het gesprek stil te zetten. Benoem dat je je niet gehoord voelt. En vraag de school om samen te kijken naar wat nodig is om elkaar te beter begrijpen. Mogelijk helpt de volgende voorbeeldzin je daarbij:

“Ik heb het gevoel dat we in een strijd zijn beland. Ik denk dat we elkaar niet goed begrijpen, waardoor we elkaar proberen te overtuigen van hoe we dingen zien. Dat doe ik graag anders, omdat we anders niet verder komen in het vinden van een oplossing voor … Ik stel voor dat ik in mijn woorden vertel wat ik jou hoor zeggen en dat jij in jouw eigen woorden vertelt wat ik bedoel en belangrijk vindt. Zodat we elkaar echt begrijpen.”

Het gesprek vertragen is een mogelijke manier om de strijd te doorbreken. Lukt het je om eerst naar de ander te luisteren en vervolgens in je eigen woorden aan te geven wat je de ander hoort zeggen? Zo kan duidelijk worden of je elkaar verstaat of misschien wel misverstaat. Op deze manier kan mogelijk ook bij school de rust en ruimte ontstaan om naar jou te luisteren en terug te geven hoe jij bent verstaan.

Hulp van een consulent

Het kan lastig zijn om het gesprek stil te zetten en te vertragen. In deze situatie kun je als ouder contact zoeken met een consulent van het samenwerkingsverband. Vaak helpt het om je verhaal te doen bij iemand die onafhankelijk is. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden vanuit de vraag: wat is er nodig om ervoor te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt? Samen met de consulent onderzoek je de situatie en kijk je welke mogelijkheden er zijn. Een consulent kan eventueel ook een gesprek tussen jou en de school faciliteren. Neem contact op.