Ik heb gehoord over de Variawet. Wat houdt die wet in voor mijn kind en mij?


Om goed uit te leggen wat de Variawet voor jou en je kind kan inhouden, bespreken we kort wat de Variawet is, voor wie de wet geldt en hoe de wet werkt.

Wat is de Variawet?

De Variawet geldt vanaf 1 augustus 2018. De wet heeft tot doel om meer maatwerk te creëren voor kinderen die tijdelijk of gedeeltelijk geen onderwijs kunnen volgen.

Kinderen met een lichamelijke of psychische beperking zitten soms thuis omdat ze vrijstelling hebben gekregen, terwijl zij wel baat hebben bij het volgen van onderwijs. Door de Variawet kunnen kinderen langzaam (terug) groeien naar het volgen van volledig onderwijs.

Voor wie geldt de Variawet?

De Variawet is bedoeld voor kinderen met een beperking die tijdelijk of gedeeltelijk geen onderwijs kunnen volgen. De Variawet geldt niet voor kinderen die ziek thuis zitten door bijvoorbeeld griep, of voor kinderen geen aangepast onderwijsprogramma nodig hebben. Ook voor kinderen die helemaal niet naar school kunnen, geldt de Variawet niet. Deze kinderen kunnen een beroep doen op de vrijstelling van de leerplicht.

Hoe werkt de Variawet?

Als jouw kind valt onder de Variawet, dan krijgt je kind een aangepast onderwijsprogramma dat afwijkt van het minimum aantal onderwijsuren. Hiervoor is instemming nodig van de Inspectie van het Onderwijs. De school moet de beslissing voor het aangepaste onderwijsprogramma onderbouwen. Dat doet school in een ontwikkelingsperspectief, waarin staat welke ondersteuning je kind nodig heeft. In dat ontwikkelingsperspectief staat ook hoe je kind terug groeit naar het volledig aantal uren onderwijs.

Zie ook: Er is voor mijn kind een vrijstelling 5a afgegeven……