Ik herken niet wat de leerkracht zegt. Wat nu?


Als je niet herkent wat de leerkracht over jouw kind zegt, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Er is een verschil in ervaringen en visie op jouw kind. Maak een aparte afspraak zodat het gesprek op een rustig moment plaatsvindt. Vertel kort en bondig waarom je een gesprek wilt, zodat de docent weet waarover het gaat en zich kan voorbereiden.

Mogelijk helpen deze vragen bij het voorbereiden van het gesprek met de leerkracht.

  • Wat herken je wel in het gedrag van je kind op school?
  • En wat herken je niet?
  • Wat heb jij nodig om meer zicht te krijgen op hoe het met je kind op school gaat?

Bedenk ook of je het prettig of nodig vindt als iemand anders van school of daarbuiten aanwezig is bij dit gesprek.

Zie ook: Kan ik iemand meenemen naar het gesprek?