Met wie moet ik in gesprek om passend onderwijs voor mijn kind te regelen?


Passend onderwijs is een breed begrip. Afhankelijk van wat jouw kind nodig heeft om zich te ontwikkelen, kan passend onderwijs veel verschillende vormen aannemen. Het kan helpen om met andere ouders te praten die in dezelfde situatie zitten. Ook is het fijn om met de school van je kind, of met de school die je op het oog hebt voor je kind in gesprek te gaan. School kan dan inschatten of zij de gewenste ondersteuning of zorg kan bieden.

Samen kunnen jullie uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ook andere professionals die om je kind heen staan, kunnen meedenken. Dat gebeurt meestal tijdens een multidisciplinair overleg (MDO).

Hulp bij het gesprek

Vaak helpt het om je verhaal te doen bij iemand die onafhankelijk is. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden vanuit de vraag: wat is er nodig om ervoor te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt? Een consulent is zo iemand.

Samen met de consulent onderzoek je de situatie en kijk je welke mogelijkheden er zijn. Eventueel kan hij of zij een gesprek tussen jou en de school faciliteren. Neem gerust contact op.