Mijn partner en ik worden het niet eens, wat nu?


Ouders hebben verschillende visies en ideeën over wat goed is voor hun kind. Hierover met elkaar in gesprek gaan, blijven en afstemmen is een belangrijk aspect van kinderen grootbrengen. Het is belangrijk om hier tijd voor te maken. Overeenstemming bereiken over de weg die jullie willen volgen en over wie wat doet, is lang niet altijd makkelijk.

Soms weet je niet precies weet wat er aan de hand is met je kind, wat je kunt doen en welke steun je van anderen kunt krijgen. Deze opvoedvragen kun je voorleggen aan de revalidatiearts van je kind, je huisarts, bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of het wijkteam.

Ook andere websites bieden goede informatie over opvoeden en ouderschap bij zorgintensieve gezinnen. Misschien helpt deze informatie je verder.

Opvoeden.nl

Opvoeden.nl biedt informatie gemaakt door deskundigen. Onder het kopje ‘ouderschap’ is er aandacht voor zorgintensieve gezinnen en vind je informatie over: hulp, opvoeden, impact op je leven, broers en zussen, werk en gezin, financiën en wetgeving, vakantie en vrije tijd. Ook kun je vinden waar je in jouw buurt terecht kan met opvoedvragen.

Zie: https://www.opvoeden.nl/overzicht/ouderschap/zorgintensieve-gezinnen/

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een platform voor ouders van zorgkinderen. (Sch)ouders biedt methoden en instrumenten die je helpen omgaan met situaties die je tegenkomt in een gezin met een zorgkind. Het kan gaan om praktische zaken als financiën en werk, maar ook om zaken in de psychische en relationele sfeer.

Zie: https://schouders.nl/

MIND Korrelatie

Met opvoedvragen kun je anoniem bellen of chatten met MIND Korrelatie, een landelijke organisatie die anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp biedt. Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. Ze luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.

Zie: https://mindkorrelatie.nl/