Stap voor stap een geschikte middelbare school vinden


Tijdens het zoeken naar een geschikte middelbare school zet je verschillende stappen. Hieronder zijn drie stappen uitgewerkt en vind je informatie die je verder helpt.

Je hoeft dit zoekproces niet alleen te doen: betrek de leerkracht, de intern begeleider of de onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband erbij. Ook heeft het Oudersteunpunt ervaringsdeskundige buddy’s, ouders met ervaring met passend onderwijs. Met hen kan je ervaringen delen.

De eerste stap in het zoekproces is meteen de belangrijkste: bedenk wat jij en je kind belangrijk vinden aan een middelbare school. Neem de tijd, praat met verschillende mensen en maak voor jezelf een overzicht. Met dit overzicht kan je gericht informatie zoeken en geschikte scholen selecteren. Vervolgens ga je in gesprek met de geselecteerde scholen. Hieronder worden deze stappen een voor een uitgewerkt en vind je tot slot enkele voorbeeldvragen.

>Stap 1 Wat heeft mijn kind nodig – waarop ga ik letten?

Wat heeft mijn kind nodig? Dat is de kernvraag bij de zoektocht naar een passende middelbare school. Als ouder ken je je kind buiten school. De leerkracht en de intern begeleider van de basisschool kennen je kind op school en hebben zicht op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van je kind. En je kind heeft natuurlijk ook eigen ideeën en wensen. Jij als ouder, de school en je kind kunnen misschien verschillende ideeën en wensen hebben over wat nodig is. Neem dus ruim de tijd om deze verschillende ideeën naast elkaar te leggen. Je hoeft dit niet alleen te doen. Vraag de leerkracht of intern begeleider om je hierbij te helpen. Bedenk ook, eventueel in overleg met de basisschool, hoe je je kind hierbij kunt betrekken. Uiteraard kan je ook andere personen vragen mee te denken, bijvoorbeeld familieleden of begeleiders. Zo kan het overzicht verder aangevuld worden.

Beschrijf in het overzicht zo concreet mogelijk de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van je kind. Om overzicht te houden kun je de ideeën van de verschillende mensen naast elkaar zetten. Wat vinden jij, je kind en de huidige school belangrijk? De volgende vragen zijn bedoeld om je op weg te helpen.

Een geschikte school voor je kind. Waar denk je dan als eerste aan?

 • Schoolgrootte                  – Zou een grote school of kleine school passender zijn?
 • Lesrooster                         – Welk lesrooster sluit het beste aan bij de behoefte van je kind?
 • Bereikbaarheid                              – Hoe ver weg mag de school zijn?
 • Onderwijsmethode        – Welke onderwijsmethode sluit aan bij de behoefte van je kind?
 • Huiswerkbegeleiding
 • Is het nodig dat je kind in de ochtend extra wordt ‘opgevangen”
 • Wil je als ouder (wekelijks) contact?

Tip – Vraag bijvoorbeeld aan de leerkracht: Wat doe jij nu anders/extra voor mijn kind? Wat doe je wel/niet?

Voor sommige kinderen is ook een TOP dossier opgesteld. Hierin staan ook de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van je kind beschreven. Neem deze input mee in je overzicht.


Je hebt nu als het goed is een lijst met verschillende punten, maar welke zijn de vijf belangrijkste? Probeer of je een volgorde kunt bepalen. Maak een top 5. Wees hierbij zo concreet mogelijk in je wensen (max. half A-4). Met dit overzicht kan je vervolgens gericht naar scholen zoeken.

>Stap 2 Welke scholen sluiten aan bij jouw wensen?

Nu je weet wat een school voor je kind moet kunnen bieden, kan je op zoek naar middelbare scholen die aansluiten bij jullie wensen en bij het schooladvies. In de VO-gids staan alle middelbare scholen in de regio. Maar ook op de website van de betreffende school vind je veel aanvullende informatie over de school.

Tip – Maak per school een lijstje met voor- en nadelen. Oriënteer je tijdens deze stap zo breed mogelijk.

Tip – Natuurlijk hoor je ook verhalen en ervaringen van andere ouders. Laat je echter niet te veel beïnvloeden door meningen van anderen. Elke ouder heeft eigen ideeën over wat een goede school is voor zijn of haar kind.

Ga vooral ook langs en proef de sfeer van een school. Wat voelt voor jou en je kind als een goede school passend bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van je kind? Sfeer proeven kun je doen tijdens open dagen. Van tevoren kun je samen met je kind bedenken waarop jullie gaan letten en natuurlijk kunnen dat voor jou en je kind andere dingen zijn. Bespreek na het bezoek samen jullie indrukken en schrijf die op, zodat je later de indrukken van de verschillende scholen kunt vergelijken.

Tip – Dit filmpje geeft een goed beeld van het praktijkonderwijs.

https://www.ikbinpro.nl/IK-BIN-PRO-de-TV-Serie/

>Stap 3 In gesprek met geselecteerde scholen

Er zijn veel scholen in onze regio, maar naarmate je kind meer ondersteuning of zorg nodig heeft, hoe minder scholen hieraan kunnen voldoen. Zo is er in de regio Noord-Kennemerland één middelbare school voor speciaal voortgezet onderwijs en twee scholen voor praktijkonderwijs. Er is dus minder keuze, maar dat neemt niet weg dat je onderstaande stappen kunt volgen. Hieronder vind je ook vragen van ouders die zij tijdens hun gesprekken met school hebben gesteld.

>Stap 3a In gesprek met de zorgcoördinator van geselecteerde scholen

Ga voordat je de open dagen gaat bezoeken al in gesprek met de zorgcoördinator van de door jou geselecteerde scholen. De zorgcoördinator kan vaak al gericht je vragen beantwoorden, omdat kinderen met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen. Op deze manier kun je gericht aanvullende informatie zoeken. De contactgegevens van de zorgcoördinator vind je op website van de school of via de intern begeleider op de basisschool of de onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband.

Tip – Wees proactief en standvastig en laat je niet ‘afschepen’ door te wachten op de open dagen.

Meestal zal je een of meerdere gesprekken met de zorgcoördinator hebben. Vaak is het eerste gesprek zonder je kind. Je kunt tijdens het eerste gesprek een filmpje of een foto laten zien van je kind zodat de zorgcoördinator weet over wie het gaat. Wees zo open en eerlijk mogelijk over je kind. De zorgcoördinator wil een goed beeld van je kind kunnen vormen en horen wat belangrijk is voor hem of haar. Neem het gemaakte overzicht met wensen en vragen die je wilt stellen mee als houvast bij het gesprek met de zorgcoördinator en het beantwoorden van vragen. Zorg dat de zorgcoördinator alle informatie heeft om een goede inschatting te maken of de school jouw kind kan bieden wat hij of zij nodig heeft.

>Stap 3b – MDO met een of twee geschikte middelbare scholen

Ook kan er met een of twee geschikte scholen een MDO worden georganiseerd met de huidige basisschool. Het doel van dit gesprek is dat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van je kind wordt besproken, zodat de middelbare scholen kunnen inschatten of zij hieraan kunnen voldoen. Uiteraard ben jij als ouder aanwezig bij dit gesprek. Daarnaast sluit vaak de leerkracht aan, de intern begeleider en eventueel de onderwijsconsulent vanuit het samenwerkingsverband. En als er andere professionals betrokken zijn rondom jullie kind, kunnen zij ook aanwezig zijn. Door met alle direct betrokkenen rond de tafel te gaan zitten kan een goed afgewogen besluit worden genomen. Tijdens het mdo kan je natuurlijk ook jouw vragen stellen. Maak van tevoren een lijst met vragen die je wilt stellen en kijk ook eens naar de lijst met vragen die andere ouders hebben gesteld.

Vragen die ouders hebben gesteld aan scholen

Schroom niet, stel gerust jouw vragen tijdens het mdo en de gesprekken met de zorgcoördinator van de geselecteerde scholen. Hieronder vind je voorbeeldvragen die andere ouders hebben gesteld. Stel hieruit je eigen lijst met vragen samen die voor jou en je kind belangrijk zijn.

Algemeen

 • Hoe houden grote scholen rekening met brugklassers?
 • Als mijn kind niet in de les komt, ziet de school dat dan?
 • Hoe gaat de school de ontwikkeling van mijn kind volgen?

Contact met ouders

 • Hoe verloopt het contact met de ouders?
 • Wie is het aanspreekpunt en hoe lopen de lijnen binnen de school?
 • Is er alleen contact met de mentor of ook met de zorgcoördinator?

Voorzieningen

 • Hoe is passend onderwijs en zorg georganiseerd en geregeld?
  Hoe zit het met het regelen van extra ondersteuning voor mijn kind? Moet dit (vroegtijdig) aangevraagd worden?
 • Is er een opvangklas waar mijn kind kan chillen, dus niet de klas waar leerlingen zitten die weggestuurd zijn uit de les? Kan mijn kind hier zelf naar binnen of is er een pasje nodig?
 • Hoe wordt er omgegaan met een beperking tijdens praktijkvakken?
 • Hoe gaan jullie om met beperkte energie en toetsen?
 • Hoe gaan jullie om met verzuim?
 • Is er ook een trajectklas/groep? Hoe is die samengesteld en hoe werkt die groep precies?


De overstap naar de nieuwe school

 • Welke procedure moet worden gevolgd tijdens de overstap van de basisschool naar het voortgezet speciaal onderwijs?
 • Is er een ‘warme overdracht’ van de basisschool naar de middelbare school?
 • Is er een kennismaking met de nieuwe klas?
 • Kan mijn kind voor de zomervakantie een dagje meelopen?
 • Hoe gaat de begeleiding de eerste weken eruitzien?
 • Wanneer gaan we de verdere ondersteuning bespreken? Is het mogelijk om in het kader van preventie in het begin ook contact te hebben met de zorgcoördinator?
 • Als mijn kind een praktijkonderwijs advies krijgt en het gaat toch goed en blijkt te makkelijk, wordt er dan gekeken of hij/zij naar een andere school kan?