De school zegt niet de juiste ondersteuning te kunnen bieden, wat nu?


Als de school aangeeft niet de juiste ondersteuning aan je kind te kunnen bieden, probeer dan samen in gesprek te blijven en vraag door om zicht te krijgen op wat er aan de hand zou kunnen zijn. Wat maakt dat de school niet de juiste ondersteuning kan bieden? De vragen hieronder kunnen je hierbij helpen:

  • Heeft school een gebrek aan middelen?
  • Heeft school de juiste deskundigheid niet in huis?
  • Vindt de school dat deze ondersteuning niet bij haar taak hoort?
  • Of speelt er iets anders?
  • Wat heeft de school nodig om wél de juiste ondersteuning te kunnen bieden?

Hulp van buitenaf

Als je behoefte hebt aan een gesprek met iemand van buiten school, kun je contact zoeken met een consulent van het samenwerkingsverband. Vaak helpt het om je verhaal te doen bij iemand die onafhankelijk is. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden vanuit de vraag: wat is er nodig om te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt? Een consulent van het samenwerkingsverband is zo iemand.