Zorgplicht


De school van je kind is verantwoordelijk (wettelijk verplicht) voor het organiseren van de juiste ondersteuning op school. Dat heet zorgplicht. Scholen in Noord-Kennemerland krijgen steun hierbij van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs.

Als voor de inschrijving op een (nieuwe) school al duidelijk is dat je kind extra ondersteuning nodig heeft op school, onderzoekt school hoe en of het de juiste ondersteuning kan bieden. Dan wordt direct een TOP dossier opgesteld, waarin de ontwikkeling van je kind wordt bijgehouden. Soms is het zo dat jouw kind uiteindelijk naar een andere school gaat om de juiste ondersteuning te krijgen.