Naar hoofdinhoud
19 oktober 2020

Werkconferentie Samen Leren Leven

Onze samenleving heeft de opdracht om mensen met een beperking ondersteuning te bieden en toe te rusten, zodat ze kunnen meedoen. In de praktijk, zo zien wij ook, vallen mensen met een beperking echter nog vaak buiten de boot. Daarom werken wij samen met de scholen aan inclusief onderwijs.

Bij inclusief onderwijs gaat het voor PPO-NK om een combinatie van drie zaken: leerlingen met een beperking krijgen de benodigde ondersteuning en toerusting om naar school te kunnen, hun school is dichtbij huis en leerlingen volgen het onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking. Daarbij is het uitgangspunt de ondersteuning die een leerling nodig heeft, niet zijn of haar medische classificatie. Dit draagt eraan bij dat leerlingen zich welkom voelen en kunnen meedoen.

In bijgevoegd artikel dat onlangs verscheen in het vakblad van adviesbureau Sardesgaat het over de rol die samenwerkingsverbanden spelen bij de realisatie van inclusiever onderwijs.

Directeur-bestuurder Astrid Ottenheym pleit hierin vooral voor een menselijke benadering: “Maak niet de regels belangrijk, maar de samenwerking tussen ouder (en kind), de leerkracht en de hulpverlening. Maak iedereen eigenaar van de ontwikkeling van het kind. Dat brengt je verder.”

PPO-NK is al een tijdje bezig met inclusief onderwijs. Mooie ontwikkelingen zijn de bijvoorbeeld de Samen naar schoolklas van de Vrije school in Bergen, de KanZ-klas van de Montessorischool te Heerhugowaard en de Klas op Wielen te Alkmaar. In twee werkgebieden worden leerlingen met Syndroom van Down extra ondersteund binnen het regulier onderwijs.

In 2018 werd door PPO-NK een werkconferentie ‘Samen Leren Leven rond dit thema gehouden in Heerhugowaard. Diverse deelnemers hebben zich toen aangemeld voor de netwerkgroep Samen Leren Leven die inmiddels is gestart. De groep onderzoekt de mogelijkheden om in de werkgebieden tot meer inclusieve scholen te komen.