Naar hoofdinhoud
13 oktober 2023

Start ontwerp preventieve ondersteuning in het reguliere basisonderwijs

Als Oudersteunpunt zijn wij vanaf het eerste moment betrokken bij het project SOOS (start sterke ondersteuning op school).

De gemeenten in de regio Alkmaar, samenwerkingsverbanden PO en VO Noord-Kennemerland, IJmond en Midden-Kennemerland werken al langere tijd samen rondom passend onderwijs en de aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Om deze samenwerking te bekrachtigen, hebben deze partijen in 2022 een intentieovereenkomst ondertekend. De partners hebben met elkaar afgesproken dat zij zich inzetten voor een gezamenlijke preventieve en integrale aanpak rondom de jeugdigen en hun thuissituatie, zodat de veerkracht van jeugdigen wordt versterkt, de context waarin zij zich ontwikkelen steviger wordt en jeugdigen minder afhankelijk worden van ondersteuning en zorg. Dat vraagt een stevige investering in de sociale pedagogische basis met aandacht voor het ‘normaliseren’ van problemen. Preventief handelen in het onderwijs, daar waar veel vragen rondom opvoeden en opgroeien het eerst zichtbaar worden, is daarbij een belangrijke stap.

Lees hier verder.