Naar hoofdinhoud
1 maart 2021

Werkgebied: Heerhugowaard – Noord

Sinds augustus 2014 ben ik als consulent (toen “onderwijsexpert” genoemd) betrokken bij de basisscholen van werkgebied Heerhugowaard-Noord. Tijdens het eerste rondje kennismakingsgesprekken werd er destijds door een aantal directeuren en IB’ers gevraagd “Jij blijft toch wel een tijdje? Want er verandert al zoveel.” Inmiddels, bijna zeven jaar later, ben ik nog steeds met veel plezier werkzaam binnen hetzelfde werkgebied, heb ik me nog geen dag verveeld en is er toch wel een boel veranderd.

Als betrokkenen binnen het werkgebied zijn we elkaar sinds augustus 2014 gaan ontmoeten, uitnodigen en kennen. Diversiteit is iets dat we steeds meer (zijn) gaan omarmen en is iets dat steeds meer gevierd en gewaardeerd wordt. Wat dat betreft mogen ook de verschillen tussen de basisscholen er van iedereen zijn. Ik heb de mensen binnen werkgebied Heerhugowaard-Noord leren kennen als mensen met een groot hart voor kinderen. In het begin was het nieuw voor de basisscholen om bestuursoverstijgend samen te gaan werken, maar inmiddels is dat een normaal iets geworden en gebeurt dit op een mooie, open manier. Zo vinden er af en toe ook MDO’s plaats waarbij betrokkenen van meerdere basisscholen aansluiten, om samen na te denken over de beste vervolgstappen voor een kind. En toen er bij een school van het ene bestuur brand was geweest reageerde een school van het andere bestuur met de vraag of er misschien hulp nodig was.

Vanuit de werkgroep ‘Het Jonge Kind’ is jarenlang hard gewerkt aan een betere overdrachtsprocedure voor kinderen die de overstap gaan maken van een voorschoolse voorziening naar de basisschool. Voor een aantal groep 8 leerlingen start volgend schooljaar een mooi project in de vorm van “8 Cool Tools”. Daarnaast zijn er werkgroepen actief op het gebied van nieuwkomers, taalontwikkelingsvraagstukken en (hoog)begaafdheid. Voor zeer uiteenlopende vraagstukken zijn er dus binnen het werkgebied altijd mensen die mee willen denken en die ergens samen de schouders onder willen zetten.

Samen hebben we een netwerk opgebouwd dat kinderen naar eenieders mogelijkheden perspectief en kansen biedt. Dit is ook in contact met betrokkenen vanuit de gemeente en de voorschoolse voorzieningen in Heerhugowaard gebeurd. Natuurlijk kunnen er altijd nog dingen beter en leggen we de lat voor onszelf daarbij hoog, vooral omdat het om het belang van de kinderen en de direct daarbij betrokken mensen gaat. Maar ik ben trots op ontwikkeling van de afgelopen (bijna) zeven jaren. Trots op waar het goed gaat in de samenwerking. Trots op waar expertise en good practices worden gedeeld en trots dat vragen/uitdagingen open met elkaar worden besproken. Ik ben blij dat ik als één van de kleine radertjes in dit geheel een onderdeel mag zijn het netwerk rondom deze groep basisscholen.

Dit is echt samenwerken; soms enkele weken of maanden en in andere gevallen jarenlang. Dat is precies waarvoor ik bij een samenwerkingsverband ben gaan werken. Zoals mijn opa al in de jaren ‘70 van de vorige eeuw in een van zijn dagboeken schreef: “Je hebt elkaar altijd nodig”. En daar is volgens mij nog steeds geen woord van gelogen.