Naar hoofdinhoud
20 november 2021

20 november Internationale Dag Rechten van het kind

Kees: ‘’Een gesprek over mij? Daar wil ik bij zijn! Jullie mogen niet over mij gaan roddelen.’’ Dit was een uitspraak die consulent Kristel Hoogeveen te oren kwam in voorbereiding op een multidisciplinair overleg. En Kees had helemaal gelijk, hij moet bij het MDO zijn, hij is het MDO! En Kees was erbij en deed zijn hoorrecht volledig recht. Hij kwam met mooie voorbeelden van wanneer het goed ging in de klas en thuis en welke kleine aanpassingen hem hierin hadden geholpen om beter in de klas te kunnen werken. Kees is één van de ruim 20.000 leerlingen in onze samenwerkingsverband die hoorrecht heeft en podium moet krijgen om mee te denken en praten over zijn of haar ontwikkeling.

20 november 2020 Internationale Dag van de Rechten van het Kind Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. Het Verdrag bestaat uit 54 artikelen. Zo staat er bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op inspraak, onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Ook staat er dat kinderen recht hebben op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Ouders zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan dit recht. Soms lukt het. Als het kind daarbij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van de Raad voor de Kinderbescherming maatregelen te vragen om de rechten van het kind te waarborgen. Lees hier meer over de kinderrechten. Vraag hier de speciale kinderrechtenles van Unicef aan.

Luisteren naar en je mening mogen geven  Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf kunnen meepraten over welke ondersteuning zij nodig hebben. Dit gebeurt in het MDO- gesprek waarin het kind, ouders, school en consulent samen de koers voor passend onderwijs uitzetten. Lees hier meer over het voeren van een goed kindgesprek.

Leerlingenparticipatie
Dit jaar staat in het teken van de doorontwikkeling van het Ondersteuningsplan 2021-2025. Tijdens het Passend Onderwijs café gaan we met betrokken partijen op het gebied van Onderwijs en Zorg in gesprek over hoe we de ondersteuning beter kunnen gaan regelen. Hierbij vragen we nadrukkelijk ook aan ouders tijdens het 
Oudercafé en aan de kinderen om met ons mee te praten en denken.
Begin 2021 organiseren we hiervoor leerling-raden waarin kinderen hun mening kunnen geven over wat zij belangrijk vinden.