Geef jij vorm aan passend onderwijs?

Elk kind verdient goed onderwijs dat aansluit bij hun talenten en behoeften. Zo dicht mogelijk bij huis. Ook als er extra ondersteuning nodig is.

Als consulent ben je de spil in het netwerk rondom kinderen die extra aandacht nodig hebben. Zodat ook zij het onderwijs krijgen dat bij hen past en zo een stevige basis krijgen voor een gelukkige toekomst.

Meer weten over het werk van onze consulenten en de creatieve oplossingen die zij bedenken om kinderen weer een passende plek te geven? Bekijk het filmpje van onze consulent.

Open sollicitatie

Ben jij een gedreven en enthousiaste professional die een bijdrage wil leveren aan passend onderwijs in onze regio? Dan komen we graag met je in contact. Samenwerken maakt verschil. We zijn altijd op zoek naar professionals die samen met het kind, ouders, school en netwerkpartners op zoek gaan naar perspectief voor ieder kind. 

Belangstelling? Stuur een mail naar info@ppo-nk.nl

Vermeld in ieder geval welke functie bij jou past en voeg je cv toe.

Leren en werken: kom stage lopen 

Toekomstige professionals bieden we graag de ruimte. Kom jij stage lopen bij ons samenwerkingsverband? Je werkt samen met een consulent passend onderwijs in een van de acht werkgebieden. En je kunt rekenen op professionele begeleiding zodat jij je kunt ontwikkelen op alle aspecten die voor jou belangrijk zijn. 

Ben je een student hbo of wo en gaat je interesse uit naar onderwijsondersteuning- en advisering, onderwijskundige of opvoedkundige ondersteuningsstructuren? Stuur een mail naar info@ppo-nk.nl. Vermeld in ieder geval waaraan jouw stage moet voldoen, vertel waarom jij bij ons wil stage lopen en voeg je cv toe. 

Vacatures – Stages

OPEN VACATURE - Wij komen altijd graag in contact met gedreven en enthousiaste professionals die een bijdrage willen leveren aan de inrichting van passend onderwijs voor ieder kind. Professionals die samen met de leerling, de ouders, school en netwerkpartners op zoek gaan naar de beste oplossing...

Bekijk vacature
Gerard Steenhof

“Ik word echt blij als ik hoor dat een kind sterker in z’n schoenen staat en beter leert.”

Samen met een heel team op zoek gaan naar de beste oplossing voor een kind. Is het probleem duidelijk? Is de begeleidings- of ondersteuningsvraag duidelijk? En wáár vinden we de oplossing? Dat zijn de vragen waar het om gaat.

Ik wil steeds verder kijken wat er nodig is als een kind vastloopt. Wanneer we alles goed op een rij hebben, kunnen we het kind een stap verder helpen. Alle kinderen hebben immers recht op onderwijs dat bij ze past. Ze verdienen allemaal kansen om zich te ontplooien, zodat ze goed terecht komen. Wij kunnen meehelpen om die kansen te creëren – samen met de ouders en de school.