Naar hoofdinhoud

Alle kinderen verdienen een plek op school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Passend onderwijs zorgt ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen bieden daarom extra begeleiding aan kinderen die dit nodig hebben. Als samenwerkingsverband zorgen wij met de scholen voor Perspectief voor ieder kind.

Kijk dan ook eens op onze werkplaats hier vind je onze beleidspagina’s en diverse interessante informatie voor ouders en professionals.

I.v.m. de Zomervakantie is het kantoor gesloten van 20 juli t/m 2 september.

Perspectief
voor ieder kind

Alle kinderen verdienen een plek op school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Passend onderwijs zorgt ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen bieden daarom extra begeleiding aan kinderen die dit nodig hebben. Als samenwerkingsverband zorgen wij met de scholen voor Perspectief voor ieder kind.

Kijk dan ook eens op onze werkplaats hier vind je onze beleidspagina’s en diverse interessante informatie voor ouders en professionals.

I.v.m. de Zomervakantie is het kantoor gesloten van 20 juli t/m 2 september.

Over PPO-NK

Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK) is een regionaal samenwerkingsverband van 13 schoolbesturen en 105 scholen voor primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard en Heiloo. In onze regio gaan elke dag ruim 21.000 kinderen naar school. Van hen geven we 1.650 kinderen passend onderwijs. Passend onderwijs voor het basisonderwijs doen we samen. Iedereen heeft hierin een rol. Het succes van ons werk wordt bepaald door het vertrouwen in elkaar, een menselijke aanpak en het geheel van onze gezamenlijke inspanningen. Een kind is immers één geheel en niet onderverdeeld in schotten van ieders specialisme. Tegelijkertijd zijn we ook een netwerkorganisatie en gemeenschap met een groot hart voor de kinderen en elkaar. Wij stimuleren dat - kinderen, ouders, scholen, besturen, gemeenten en professionals in zorg en opvang - nauw samenwerken.

Passend Onderwijs

Vrijwel ieder kind maakt in zijn of haar ontwikkeling wel eens iets mee waardoor het minder gaat. Dat kan ertoe leiden dat een kind moeilijk(er) leert. Meestal komt dat na verloop van tijd vanzelf weer goed. Soms niet. Dan is er hulp nodig. Passend onderwijs heeft als doel ervoor te zorgen dat ieder kind zich maximaal kan ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt. Zodat een kind niet buiten de boot valt. Passend onderwijs is letterlijk onderwijs dat past. Het wordt afgestemd op de behoeften van een kind. Heeft het extra ondersteuning nodig? Dan kijken wij samen met school en ouders naar de beste interventie.

Uitgelicht

Verhalen

Ons werkgebied

Wij hebben passend onderwijs in onze regio georganiseerd in acht werkgebieden, dichtbij huis. In ieder werkgebied werken onze consulenten met professionals van scholen en gemeenten nauw samen. Zij komen regelmatig bijeen en bespreken trends en ontwikkelingen. In een open cultuur leren zij met en van elkaar.

Ons werkgebied