Naar hoofdinhoud
30 januari 2024

“Samen om het gezin gaan staan”

– PPO-NK en GGZ trekken vaker samen op

KOPP/KOV in de klas: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met een Verslaving. Daarover deelde de GGZ kennis op de jaarlijkse conferentie van samenwerkingsverband PPO-NK.

GGZ-preventiewerker Petra Poland vertelt enthousiast: “Het is ongelofelijk belangrijk dat we elkaar als GGZ en PPO-NK vaker opzoeken, zodat we uiteindelijk gezinnen verder kunnen helpen. Want dat is waar het om gaat!”

Consulent Eva Schmidt-Cnossen vult aan: “Op onze jaarlijkse conferentie met het thema ‘Toekomsten maken we nu!’ wilden we ouders, onderwijs- en zorgprofessionals graag laten kennismaken met de GGZ en hoopten we hen bewuster te maken van de mentale uitdagingen waar sommige gezinnen mee te maken hebben.”

KOPP/KOV

“Samen met mijn collega Olga gaf ik een workshop over KOPP/KOV, of liever: mentale veerkracht in de schoolklas”, gaat Petra verder.

“Gemiddeld vijf kinderen per schoolklas heeft een ouder met een psychisch probleem (denk aan een depressie, een angst-, eet- of persoonlijkheidsstoornis) en/of verslaving.”

Afbeelding met kleding, persoon, overdekt, Menselijk gezichtAutomatisch gegenereerde beschrijving

Weten wat er met je ouder aan de hand is, is van onschatbare waarde voor een kind. Petra: “Hoe eerder een leerkracht weet dat er thuis iets speelt, hoe beter we kinderen en hun gezin kunnen helpen. Hopelijk kunnen we zo psychische problemen in de toekomst helpen voorkomen. Bijvoorbeeld binnen onze gratis preventiegroepen voor verschillende leeftijden:

  • Jonge kinderen | Piep zei de muis, 4-7 jaar
  • KOPP/KOV doe-en-praatgroep 8-12
  • KOPP/KOV doe-en-praatgroep 12-16
  • KOPP/KOV doe-en-praatgroep 17+

Het is voor deelnemers én ouders een verademing om te horen dat ze niet de enige zijn. En het helpt om te praten over wat je meemaakt en voelt. Het taboe mag eraf: psychische problemen en verslaving komen veel voor en het is echt oké om daar woorden aan te geven.”

Mooie vragen

Tijdens de workshop bleek dat veel onderwijsprofessionals en hulpverleners nog niet wisten hoeveel kinderen en gezinnen te maken hebben met KOPP/KOV. Petra: “De deelnemers waren heel enthousiast over ons aanbod rondom mentale veerkracht. Ook kregen we vragen waar we geen pasklaar antwoord op hebben: wat doe je als een ouder van een kind zelf nog niet klaar is om hulp te ontvangen? Een ingewikkelde kwestie. Misschien wel het enige wat je kunt doen, is regelmatig aan het kind vragen hoe het gaat en extra aandacht geven. Ook kun je uiteraard altijd contact met Petra opnemen en samen verder zoeken naar mogelijkheden.

Ook een mooie vraag van een onderwijsprofessional: bespreek je deze situaties in de klas, of juist 1-op-1? Dat verschilt per kind. Het is maatwerk. Ik adviseer aan iedereen: praat erover met iemand bij wie je je veilig voelt. Het lucht op en zorgt voor oplossingen.”

Praten: een vak op school?

“Door met de enthousiaste mensen van PPO-NK, onderwijsprofessionals en ouders samen te werken, slaat mijn eigen fantasie wel eens op hol. Hoe mooi zou het zijn als álle kinderen meer handvatten krijgen rondom mentale veerkracht. Hoe praat je over gevoelens? Hoe leer je signalen van je lijf te herkennen en ernaar te luisteren? Hoe geef je je eigen grenzen aan? Wat kan je doen als jezelf niet lekker in je vel zit? Het lijkt mij een heel mooi schoolvak!”

Meer weten?

Neem contact op met Eva Schmidt Cnossen, consulent PPO-NK, via: e.schmidt-cnossen@ppo-nk.nl