Naar hoofdinhoud
4 november 2021

Buiten Gewoon Leren, buiten gewoon geweldig

– leren en onderwijs krijgen in de omgeving van een zorgboerderij
Dinsdag 24 november heeft de presentatie plaatsgevonden in het kader van de evaluatie van dit project. En we gaan (uiteraard) door!
 
De oorspronkelijke doelstelling van de pilot was: ‘De ambitie en experimenteeropdracht in BGL is aan te tonen, dat een positieve benadering in een tijdelijk ingezette, sociale en uitdagende maar ook professionele onderwijs- en zorgomgeving op ervaren zorgboerderijen van Landzijde, ertoe leidt dat leerlingen aan wie PPO-NK (nog) geen passend onderwijs kan bieden, in een ‘buitenomgeving’ in staat zijn om onderwijs te volgen met meetbare resultaten. Uitgangspunt hierbij is een terugkeer naar onderwijs mogelijk te maken’.
 
Conclusie: De goede samenwerking vanuit Stichting Landzijde, Ronduit Onderwijs en het Samenwerkingsverband PPO-NK heeft bijgedragen aan het succes van de leerlingen. Op dit moment bezoeken 9 kinderen met veel plezier de twee locaties in Oterleek en Zuidschermer. Om een beeld te krijgen van hoe dit onderwijs-zorgarrangement in de praktijk vorm heeft gekregen, hebben we een filmpje laten maken. Kijk hier naar het filmpje van BGL.
 
Vanuit meervoudig perspectief bekeken
Een leerling vertelt: Ik krijg elke dag les in rekenen en taal. En ook doen we Engels en verkeer. Ik mocht na mijn opdrachten de lammetjes 400 ml melk geven en ze knuffelen. Ik durf hier te vertellen wat ik nog niet kan. Een ouder vertelt: Mijn kind gaat weer met plezier naar school en komt blij thuis. Mijn gezin komt ook helemaal tot rust. De leerkracht vertelt: Kinderen kunnen hier tot rust komen en weer tot leren komen. We kunnen het schoolwerk afwisselen en naar buiten gaan om de dieren te verzorgen en geeft veel plezier. Je ziet het zelfvertrouwen groeien van de kinderen. De zorgcoördinator vertelt: Buiten Gewoon Leren is zo’n mooie plek waar kinderen de mogelijkheid krijgen om onderwijs te krijgen en om tot rust te komen, want ze hebben vaak al veel meegemaakt. Soms zat een kind al enige tijd thuis. De consulent PPO-NK vertelt: Buiten Gewoon Leren is hét goede voorbeeld dat we recht boven regels hanteren. Wat heeft dit kind nodig en hoe gaan we dat organiseren? We zijn het gaan doen, echter wel met zeer nauwe samenwerking met alle betrokkenen, dit om goed te checken of we samen het juiste doen.

Hoog bezoek van de Inspecties Onderwijs en Gezondheidszorg/Jeugd
Op 11 januari 2021 bezochten de Inspecties Onderwijs en Gezondheidszorg/ Jeugd de pilot  Buiten Gewoon Leren (BGL). Het inspectiebezoek vond plaats op twee onderwijszorgboerderijen: Oostwijk in Zuid-Schermer en Polderpracht te Oterleek.
 
Het inspectiebezoek maakte onderdeel uit van een landelijk thema-onderzoek naar 28 onderwijszorgarrangementen (OZA’s). Daarbij kwamen vragen aan de orde zoals
– Wat zijn de succesfactoren van OZA’s binnen en buiten het bekostigde bestel,
– Welke factoren kunnen worden overgenomen binnen het bekostigde bestel zodat iedere jongere in de toekomst bekostigd onderwijs kan volgen?
– Wat zijn de succes- en belemmerende factoren?

Inhoud bezoek
Het bezoek duurde een hele dag. In de ochtend werd de locatie Oostwijk in Zuidschermer bezocht. De inspecteurs kregen van de leerlingen een rondleiding en konden zij een lessituatie observeren. Daarna werd er met de bestuurders gesproken over visie, succesfactoren en belemmeringen. Vervolgens zijn de inspecteurs in gesprek gegaan met kinderen en ouders. Aansluitend is gesproken met de leerkracht, de zorgcoördinator en consulent van PPO-NK.
In de middag werd zorgboerderij Polderpracht in Oterleek bezocht. De inspecteurs werden welkom geheten door de zorgboer en leerkracht. Na een rondleiding over de boerderij door enkele leerlingen werd ook hier een leersituatie geobserveerd en ging de inspectie in gesprek met leerlingen, ouders en professionals.
De dag werd afgesloten bij PPO-NK in Alkmaar, waar de inspecteurs in twee ronden in gesprek gingen met de beleidsmakers passend onderwijs, jeugdzorg en leerplicht van de gemeentelijke regio. Centrale vraag: ‘Wat betekent Buiten Gewoon Leren voor de gemeenten, de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg en wat zijn de mogelijke gevolgen voor de financiering van de dagbesteding.
Tenslotte werd gesproken met de bestuurders van Ronduit, Landzijde en PPO-NK over de eerste opbrengsten en bevindingen van het bezoek. Ook kwamen vragen en onduidelijkheden rond de wet- en regelgeving en  financieringsmogelijkheden aan de orde.

Belangrijkste bevindingen
Lees hier het volledige rapport van het thema onderzoek ‘Terug naar leren’