Naar hoofdinhoud

Categorie: Geen categorie

Categorie: Geen categorie

“Samen om het gezin gaan staan”

– PPO-NK en GGZ trekken vaker samen op

KOPP/KOV in de klas: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met een Verslaving. Daarover deelde de GGZ kennis op de jaarlijkse conferentie van samenwerkingsverband PPO-NK.

GGZ-preventiewerker Petra Poland vertelt enthousiast: “Het is ongelofelijk belangrijk dat we elkaar als GGZ en PPO-NK vaker opzoeken, zodat we uiteindelijk gezinnen verder kunnen helpen. Want dat is waar het om gaat!”

Consulent Eva Schmidt-Cnossen vult aan: “Op onze jaarlijkse conferentie met het thema ‘Toekomsten maken we nu!’ wilden we ouders, onderwijs- en zorgprofessionals graag laten kennismaken met de GGZ en hoopten we hen bewuster te maken van de mentale uitdagingen waar sommige gezinnen mee te maken hebben.”

KOPP/KOV

“Samen met mijn collega Olga gaf ik een workshop over KOPP/KOV, of liever: mentale veerkracht in de schoolklas”, gaat Petra verder.

“Gemiddeld vijf kinderen per schoolklas heeft een ouder met een psychisch probleem (denk aan een depressie, een angst-, eet- of persoonlijkheidsstoornis) en/of verslaving.”

Afbeelding met kleding, persoon, overdekt, Menselijk gezichtAutomatisch gegenereerde beschrijving

Weten wat er met je ouder aan de hand is, is van onschatbare waarde voor een kind. Petra: “Hoe eerder een leerkracht weet dat er thuis iets speelt, hoe beter we kinderen en hun gezin kunnen helpen. Hopelijk kunnen we zo psychische problemen in de toekomst helpen voorkomen. Bijvoorbeeld binnen onze gratis preventiegroepen voor verschillende leeftijden:

Het is voor deelnemers én ouders een verademing om te horen dat ze niet de enige zijn. En het helpt om te praten over wat je meemaakt en voelt. Het taboe mag eraf: psychische problemen en verslaving komen veel voor en het is echt oké om daar woorden aan te geven.”

Mooie vragen

Tijdens de workshop bleek dat veel onderwijsprofessionals en hulpverleners nog niet wisten hoeveel kinderen en gezinnen te maken hebben met KOPP/KOV. Petra: “De deelnemers waren heel enthousiast over ons aanbod rondom mentale veerkracht. Ook kregen we vragen waar we geen pasklaar antwoord op hebben: wat doe je als een ouder van een kind zelf nog niet klaar is om hulp te ontvangen? Een ingewikkelde kwestie. Misschien wel het enige wat je kunt doen, is regelmatig aan het kind vragen hoe het gaat en extra aandacht geven. Ook kun je uiteraard altijd contact met Petra opnemen en samen verder zoeken naar mogelijkheden.

Ook een mooie vraag van een onderwijsprofessional: bespreek je deze situaties in de klas, of juist 1-op-1? Dat verschilt per kind. Het is maatwerk. Ik adviseer aan iedereen: praat erover met iemand bij wie je je veilig voelt. Het lucht op en zorgt voor oplossingen.”

Praten: een vak op school?

“Door met de enthousiaste mensen van PPO-NK, onderwijsprofessionals en ouders samen te werken, slaat mijn eigen fantasie wel eens op hol. Hoe mooi zou het zijn als álle kinderen meer handvatten krijgen rondom mentale veerkracht. Hoe praat je over gevoelens? Hoe leer je signalen van je lijf te herkennen en ernaar te luisteren? Hoe geef je je eigen grenzen aan? Wat kan je doen als jezelf niet lekker in je vel zit? Het lijkt mij een heel mooi schoolvak!”

Meer weten?

Neem contact op met Eva Schmidt Cnossen, consulent PPO-NK, via: e.schmidt-cnossen@ppo-nk.nl

Demissionair minister Paul bezoekt WSNS klas op de AR Holstschool

Kinderen en jongeren met een ernstige beperking moeten in de toekomst samen les kunnen krijgen op middelbare scholen. Dat vinden de college’s van B&W van de gemeenten Bergen en Schoorl. Dat gebeurt al op basisscholen, bijvoorbeeld op de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. Hier krijgen deze leerlingen samen les en zorg op maat.

Voor de twee college’s is dat voldoende reden om demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul uit te nodigen op deze school. Ze kwam naar Bergen op maandag 20 november 2023.

Ook sprak ze op de Berger Scholengemeenschap (BSG) over de mentale gezondheid van leerlingen, inclusiviteit en onderwijshuisvestiging. Dit alles op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Bekijk het video verslag van het bezoek: https://youtu.be/7-P9KsSVIms?si=iVtuPqFNxJgvbipY

Onderwijs aan zieke leerlingen

Sanne zat in groep 7 toen ze steeds zieker werd. “Ik kon niet meer hele dagen naar school. Ik had vaak last van slappe spieren en veel pijn. Mijn spieren werden heel snel moe waardoor ik bijna niets kon,” vertelt Sanne. Door haar klachten miste Sanne veel school. Gelukkig kon zij met hulp van onderwijsondersteuning zieke leerlingen toch over naar groep 8

– Contact met klasgenoten
Rita, de intern begeleider van Sannes school, zocht contact met Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) van OBD Noordwest. “Het was zoeken en vooral advies vragen om duidelijk te krijgen hoe we voor Sanne geschikt onderwijs konden verzorgen,” zegt Rita. “In het begin dachten we eraan om de hoeveelheid lesstof per vak kleiner te maken. Na het advies van consulent OZL Charlotte Breed kozen we er ervoor om het contact met Sannes klasgenoten op de eerste plaats te zetten.” Charlotte vertelt: “Sanne miste veel school, doordat ze weinig energie had. Ze kon maximaal twee uur per dag naar school. Dit hield ze vaak niet de hele week vol. We moesten bepalen welke vakken het meest belangrijk waren voor Sanne. En wat ze nodig had aan materiaal en (extra) begeleiding.”

– De ondersteuning van Sanne
Sanne ging op vrijdagmiddag naar school als haar energieniveau hoog genoeg was. Dan stonden er creatieve vakken op het programma. Daarnaast werd KlasseContact van KPN gebruikt. Sanne kreeg thuis een laptop die via internet verbonden was met een speciaal apparaat met een beeldscherm in haar klas. “Met KlasseContact kon ik thuis de lessen volgen en zag ik mijn klasgenootjes. Dat was heel handig,” zegt Sanne.

Sanne kreeg bijles van Charlotte. Deze bijles was soms bij Sanne thuis en soms digitaal. De meeste aandacht ging naar rekenen, begrijpend lezen, een stukje sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfvertrouwen. “Daarnaast organiseerde ik het contact tussen Sanne, haar ouders, intern begeleider Rita en de leraren van Sanne over de lesstof en hoe het ging. Dit contact ging via e-mail, telefoon en de multidisciplinaire overleggen (MDO’s) op school,” vertelt Charlotte. Intern begeleider Rita vult aan: “Sanne bleef betrokken bij haar klasgenoten en kreeg steun van hen bij het omgaan met de situatie.” Sanne was heel blij dat ze alles wat ze niet begreep, kon vragen aan Charlotte. “Door de begeleiding ben ik beter geworden in rekenen en ging ik over naar groep 8.”

– Als er een vervolg nodig is
Rita heeft een tip voor scholen: “De ondersteuning van OZL wordt twaalf weken betaald door de rijksoverheid. Als er langer ondersteuning nodig is, kan het een uitdaging zijn om dit te regelen. Wij hebben contact met Heliomare waardoor we vervolgstappen konden zetten. Deze extra begeleiding is betaald door het samenwerkingsverband.”

– Begrip en rust voor ouders
Sannes ouders zijn heel positief over de begeleiding: “Het is fijn dat je het gevoel krijgt dat mensen begrijpen waar je mee te maken hebt. Er komt in de periode dat je kind ziek is veel op je af.” Sannes ouders kregen onder andere uitleg over wat er op het gebied van onderwijs en begeleiding mogelijk was. “We zijn heel blij dat er een organisatie als OZL bestaat. Het gaf ons als ouders veel rust dat er extra begeleiding was voor Sanne. Daardoor kreeg ze toch het onderwijs wat ze nodig had.”

– Ruim een jaar later
Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat Sanne ondersteuning kreeg van Charlotte. Sanne heeft groep 7 succesvol afgerond. Toen zij de juiste medicijnen kreeg, lukte het steeds vaker om naar school te gaan. Ook is er bijles geregeld via het samenwerkingsverband en mocht ze KlasseContact het hele schooljaar blijven gebruiken. “Het was heel fijn om te horen dat Sanne steeds meer energie kreeg om te spelen met klasgenoten, haar verjaardagspartijtje te vieren en zelfs mee te gaan op schoolkamp,” vertelt Charlotte.

Op de vraag hoe het nu met haar gaat, zegt Sanne: “Goed! Ik krijg nu om de drie uur medicijnen waardoor ik mij veel beter voel. Ik ga iedere dag weer naar school. Ook zit ik weer op een sport. Daar ben ik heel blij mee. Ik moet mijn energie wel goed blijven verdelen.”

Over de toekomst zegt Sanne: “Na de zomervakantie ga ik naar de middelbare school. Ik weet nog niet wat ik later worden wil. Mensen helpen lijkt me heel leuk om te doen.”

Bron: Charlotte Breed, Onderwijsadviseur, OBD Noordwest

In het nieuws: Onderwijszorgboerderijen voor leerlingen die op school dreigen uit te vallen – PO-Magazine

Kunnen zorgboerderijen van betekenis zijn voor leerlingen die in het onderwijs dreigen uit te vallen?

In het PO-magazine van april is een mooi artikel gepubliceerd over de resultaten van verkennend onderzoek naar de werkzame elementen en resultaten van o.a. het onderwijs-zorgprogramma’s op zorgboerderijen, waaronder de onderwijsvoorziening Buitengewoon Leren.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Experiment Onderwijszorgarrangementen waarin het ministerie van OCW en het ministerie van VWS de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter willen gaan regelen. Het doel: wet- en regelgeving zodanig wijzigen dat een onderwijs-zorgcontinuüm wordt gerealiseerd waarbinnen jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte zich dynamisch kunnen bewegen tussen jeugdzorginstellingen en scholen naar gelang hun ondersteuningsbehoefte. De initiatieven worden gemonitord om te onderzoeken wat het effect is op uitval of verzuim.

Lees hier het hele artikel uit het PO-Magazine.

Bij praktijkklas 8 Cool Tools komen dromen uit

Vanuit het onderwijskansenbeleid subsidieert gemeente Heerhugowaard het project 8 Cool Tools (praktijkklas). Dit project voor leerlingen uit groep 8 met een uitstroomperspectief van praktijkonderwijs of VMBO-BB streeft ernaar onderwijs op een ontdekkende en praktische manier aan te bieden om zo de eigen motivatie voor het leren bij de kinderen te vergroten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gastlessen op het voortgezet onderwijs en excursies naar bedrijven en organisaties.

Praktische invulling van lesstof

8 Cool Tools is voor kinderen die gebaat zijn bij een praktische invulling van de lesstof. “De 8 Cool Tools-praktijkklas helpt de leerlingen enorm bij het verstevigen van een positief zelfbeeld, het vergroten van de motivatie voor het leren, het krijgen van een positief toekomstperspectief en het vergroten van de studievaardigheden en de zelfredzaamheid,” legt projectleider Dennis Wever uit. Hij heeft ervaring als leerkracht in het regulier basisonderwijs en praktijkonderwijs.

“Ook streeft het project ernaar de kloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verkleinen. Verder is er veel aandacht voor het opdoen van succeservaringen.”

Afbeelding met tekst, binnen, persoon, mensenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Het 8 Cool Tools-project is gestart in schooljaar 2021-2022. De leerlingen zijn op het gebied van communicatie, techniek, zorg & welzijn, groen en kunst & cultuur aan de slag gegaan. Voor elk domein is er een afwisselend programma, met diverse werkvormen en werkbezoeken. De lesdagen van de 8 Cool Tools-klas (1 dag per week) beginnen en eindigen veelal op Kindcentrum De Vaart in Heerhugowaard. Dennis: “De leerlingen houden in hun portfolio hun bevindingen bij en reflecteren op hun eigen leerdoelen. Naast interessante weetjes opdoen, wordt er ook gewerkt aan de taal-, reken- en studievaardigheden.” Ook verwezenlijken de leerlingen hun dromen in het droomproject. “Daarbij zoeken ze informatie op over hun droom, stellen ze e-mails op en voeren telefoongesprekken. Tot op heden hebben twee leerlingen post ontvangen van AZ naar aanleiding van hun droomwens om een speler van AZ te interviewen.”

Inspiratievolle samenwerking

Het project 8 Cool Tools is ook altijd op zoek naar inspiratievolle samenwerking. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is het bezoek aan woonzorgcentrum De Raatstede van de Pieter Raat Stichting in Heerhugowaard. “De leerlingen hebben in tweetallen twintig interviewvragen voorbereid in de klas. Door middel van rollenspel hebben ze eerst de basisregels van interviewen geleerd. Vervolgens hebben ze oudere bewoners van De Raatstede geïnterviewd, wat tot prachtige gesprekken heeft geleid,” aldus de projectleider. Wethouder John Does spreekt zijn waardering uit voor het 8 Cool Tools-onderwijskansenproject: “Veel kinderen hebben er baat bij om te ontdekken door zelf te doen en zichzelf op die manier verder te ontwikkelen. Geloof in eigen kunnen wordt vergroot, dat geeft een jongere vertrouwen! Het zou mooi zijn als dit project een vervolg krijgt. Dit is een prachtige aanvulling op het reguliere onderwijs, een goed voorbeeld van een ‘onderwijskans’, zoals de gemeente daar graag aan wil bijdragen.”

Als u als persoon, instelling of organisatie iets voor het 8 Cool Tools-project kunt betekenen of graag meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Wever via 8cooltools@gmail.com of 06-83086843 (woensdag/donderdag).

bron: Stadsnieuws Heerhugowaard – 10 december 2021 • 19e jaargang • Nummer 22

Ervaringen delen met andere ouders: Buddyproject Oudersteunpunt

Oudersteunpunt.nl – Sinds 2019 dé plek waar ouders informatie kunnen vinden over alles wat te maken heeft met passend onderwijs en extra ondersteuning voor hun kinderen. Waar ouders elkaar ontmoeten, sparren en verbinding maken. Nieuw is het buddyproject: een palet aan ervaringen, erkenning en herkenning. In het leven geroepen voor ouders die willen praten met andere ervaringsdeskundigen.

“Hoe fijn is het als je met andere ouders in gesprek kunt die meteen snappen waar jij mee te maken hebt?” Eva Schmidt-Cnossen, regisseur van het Oudersteunpunt en aanjager van het buddyproject vertelt:

“Ouders die onze Oudercafés bezoeken of op www.oudersteunpunt.nl komen, vragen regelmatig hoe ze in contact kunnen komen met andere ouders. Vandaar dat we nu het buddyproject zijn gestart. Eerst hebben we een pilot uitgerold waarin we ervaringsdeskundige buddy’s hebben geworven en opgeleid. Die pilot was een succes, dus nu brengen we het project graag onder de aandacht!”

Zelf ben ik, naast mijn professionele rol als regisseur, ook ervaringsdeskundige op het gebied van passend onderwijs in mijn rol als ouder. Daardoor weet ik hoe fijn het is om je hart te kunnen luchten. Soms vind je even je eigen weg niet meer en dan is een gesprek met een andere ervaringsdeskundige ouder precies wat je nodig hebt. Bovendien vind ik het belangrijk dat de ouders die zich melden als ervaringsdeskundige, de juiste begeleiding krijgen. Daarom is de scholing en intervisie voor ervaringsdeskundige buddy’s opgezet.”

“Mooi om te kunnen helpen”

Afbeelding met persoon, vrouw, muurAutomatisch gegenereerde beschrijving

Inge van der Voort-Luken is betrokken geraakt bij het Oudersteunpunt doordat haar vier kinderen hoogbegaafd zijn. Inmiddels is zij ervaringsdeskundige buddy voor andere ouders van hoogbegaafde kinderen.

“Wij hebben geluk gehad. Op onze school was er een leerkracht die signaleerde dat er iets speelde en ervaring had met hoogbegaafdheid. Onze vier kinderen vertoonden ieder andere signalen: de ene ging de clown uithangen en ging ‘uit’, de ander werd thuis boos, weer een ander paste zich juist heel erg aan en bij de jongste waren we er al zo vroeg bij dat ze eerder kon starten op de basisschool.”

Zodra je kind niet meer binnen het reguliere onderwijs ‘valt’, komt er veel op je af als ouder. Je krijgt te maken met multidisciplinaire overleggen, consulenten, plusklassen, versnellen (klassen overslaan) en ‘andere’ buitenschoolse activiteiten. Je ontdekt ook: dit gaat niet meer over. En dan is het zo waardevol om met ouders te kunnen praten die in een gelijksoortige situatie zitten.

Onze kinderen maakten in plusklassen kennis met kinderen in een vergelijkbare positie en wij met andere ouders. Superfijn om een kopje koffie te kunnen doen met gelijkgestemde moeders en vaders. Waar loop jij tegenaan? Hoe heb jij dit aangepakt? Ik vind het mooi om andere ouders nu ook te helpen als ervaringsdeskundige buddy.

Tegelijkertijd kun je ook ouders helpen die op een andere manieren te maken krijgen met passend onderwijs. De extra ondersteuning die je nodig hebt omdat je niet in het reguliere systeem past, geldt voor allerlei situaties los van de specifieke problematiek van het kind. De herkenning, erkenning, de emoties en soms ook de frustraties zijn voor veel ouders gelijk.

Ik hoop dat in de toekomst meer ouders zich zullen melden als ervaringsdeskundige buddy, want wat je als ouder vooral wil, is je ei kwijt kunnen. Daarbij is het ook belangrijk dat er een klik is met de andere ouder. Dus hoe meer smaken, hoe beter!”

Van weten naar voelen

Margreth Hoek, ontwikkelaar van het Ouderschapsspel, is al vanaf het begin betrokken bij het Oudersteunpunt en de Oudercafés die daarbij horen.

“Wat ik steeds weer zie en merk, is dat verhalen vertellen en ervaringen delen ervoor zorgt dat je écht gaat voelen dat je als ouder niet alleen bent. Je weet wel: er zijn meer mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Toch zijn weten en voelen heel verschillende dingen. Al pratend met andere ouders ontdek je nieuwe dingen en kom je tot nieuwe inzichten. Er ontstaat een gevoel van verbonden zijn.

Het buddyproject levert een belangrijke bijdrage aan het vertellen van die verhalen. Door het uitwisselen van ervaringen komt er meer rust, geruststelling en ruimte voor alle emoties waar je op dat moment mee zit. Zeker als je net te horen hebt gekregen dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, als je kind thuis zit, als je net een diagnose hebt gehoord of als jouw kind de overstap gaat maken van primair naar voortgezet onderwijs is het uitwisselen van ervaringen waardevol. En het allermooist vind ik dat de vraag naar ervaringsdeskundige buddy’s bij de ouders zelf vandaan is gekomen.”

Oudersteunpunt.nl

Inge sluit af: “Ik denk heel vaak: was het Oudersteunpunt er maar eerder geweest. Want de informatie die op de website staat is enorm helpend. Voor alle ouders. Daarom hoop ik dat intern begeleiders en leerkrachten de website en de Oudercafés regelmatig onder de aandacht brengen. Je vindt er echt waardevolle informatie. Over nieuwe woorden en termen die je veel gaat horen. Over je rechten, plichten als ouder. Of over gesprekstechnieken. En nu vind je er dus ook contactinformatie als je je ei kwijt wilt bij andere ouders!”

“Via de schoolgids kwam ik in contact met het Oudersteunpunt. Daar werd verteld dat zij ook met buddy’s werken. Zo fijn om met een andere ouder te kunnen sparren. Nu voel ik mij minder alleen in mijn zoektocht.” Quote ouder.

Uit het werkgebied Bergen: Feestelijke opening Samen naar Schoolklas

Afbeelding met vloer, persoon, kind, binnenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Twee jaar geleden ging de Samen naar Schoolklas van start op de Adriaan Roland Holstschool. Op maandag 26 september werd de klas officieel en feestelijk geopend. Wegens corona moest dit meerdere keren uitgesteld worden. Nu is het dan eindelijk zover én extra feestelijk: de school bestaat dit jaar namelijk ook 75 jaar.

In februari 2020 ging de Samen naar Schoolklas van start met vier kinderen. De klas is ontstaan vanuit initiatief van twee ouders die beiden een kind met een beperking hebben en een geschikte school voor hun kind zochten: een school waar niet alleen onderwijs op maat wordt gegeven, maar juist het idee van ‘inclusief onderwijs’ wordt omarmd. Inmiddels worden er acht kinderen in de klas verwelkomd.

Alle kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld door het Syndroom van Down. De klas wordt begeleid door twee leerkrachten en twee kinderbegeleiders (jeugdhulpprofessionals) van Esdégé-Reigersdaal. Ook de aan de school gebonden orthopedagoog is nauw betrokken.

Hoe gaat het in de praktijk?
De Adriaan Roland Holstschool is een vrije school. Het onderwijsaanbod in de Samen naar Schoolklas is dan ook een combinatie van vrijeschool- en speciaal onderwijs. Vanuit de vrijeschoolvisie staat de ontwikkeling van hoofd-hart-handen centraal. Dat betekent veel bewegen en zingen en naast de bekende schoolse vakken ook veel ruimte voor creativiteit met vakken zoals schilderen, tekenen, boetseren en bakken. Het ‘samen gedeelte’ van de Samen naar Schoolklas wordt vormgegeven door kinderen in te laten stromen in reguliere klassen, bijvoorbeeld meedoen met buitenspelen, de weekopening, of schilderles. Andersom kunnen de kinderen uit de reguliere klassen ook meedoen met het programma van de Samen naar Schoolklas.

Een heel mooi voorbeeld
De Samen naar Schoolklas is mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Bergen en Alkmaar, het swv PPO-NKd, Samen naar School als onderdeel van stichting Het Gehandicapte Kind en Stichting Iona. De betrokken gemeenten juichen het initiatief toe. Wethouder Erik Bekkering (gemeente Bergen): “Dit initiatief is een heel mooi voorbeeld van inclusief onderwijs, wat we in Bergen zo belangrijk vinden. De kinderen in de Samen naar Schoolklas zijn hier écht een onderdeel van de basisschool. De interactie over en weer tussen hen en de reguliere klassen is heel waardevol voor de ontwikkeling van alle kinderen.”

Bron: Flessenpost uit Bergen – 30 september 2022

Leerlingen mét en zonder beperking spelen samen op rolstoelvriendelijk schoolplein

Ze hebben het voor elkaar! Leerlingen van basisschool IKC in Oudkarspel kwamen zelf met het idee om rolstoelvriendelijke speeltoestellen voor hun medeleerlingen te laten plaatsen. Met allerlei acties haalden ze meer dan 35.000 euro op. En vanmorgen werd het eerste speeltoestel feestelijk geopend. “Het is een droom die uitkomt”, aldus Hannah, een van de initiatiefnemers.

NH/ Tom Jurriaans

NH/ Tom Jurriaans

“Het is een soort parcours geworden waar kinderen allerlei spelletjes kunnen doen die ook leerzaam zijn”, vertelt Hannah trots. Samen met Bibi, Kiki, Mandy, Amy en Andries kwamen ze zelf bij de schoolleiding met het idee op de proppen omdat ze vonden dat hun schoolgenoten met een lichamelijke beperking ook gewoon buiten moesten kunnen spelen. “We zijn erg trots op het resultaat”, vertelt Kiki.

Hun doel was om een speciaal aangepast speelplein mogelijk te maken, waar zowel de kinderen van de Kanz-klas als de andere leerlingen gebruik van kunnen maken. In de Kanz-klas zitten onder anderen leerlingen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Met allerlei acties zoals het ophalen van lege flessen en auto’s wassen werd meer dan 35.000 euro opgehaald. “Dat is echt bizar veel”, vertelt Andries. “Ik had nooit verwacht dat je dat als kind kunt ophalen.”

Schoolvoorbeeld

De kinderen van groep 8 zijn volgens directeur Ariane Breimer een schoolvoorbeeld van burgerschapsonderwijs, waarbij het draait om de basisnormen en waarden van onze samenleving. “Het raakt me enorm, dit is wat je ieder kind gunt. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen met elkaar samen speelt en leeft. Ik ben enorm trots op ze.”

De kinderen zijn ook erg blij met het resultaat van hun harde werk. “We hebben net al het speeltoestel getest met de kinderen van de Kanzklas en ze vonden het erg leuk want ze moesten lachen”, aldus Hannah. “Dat is echt goud waard”, vertellen Amy en Mandy. “Het lijkt alsof we het onmogelijke hebben bereikt.”

NH Nieuws was bij de feestelijke onthulling van het speeltoestel, bekijk hier de beelden.

Bron: NH Nieuws, Tom Jurriaans

Inclusief en Onderwijs ? – je moet het gewoon doen
Passend onderwijs en inclusie verdienen aandacht. Christiaan Kwint zet zich daarvoor in: “Ik zie mezelf als breekijzer, als iemand die de barricaden op gaat.” Christiaan is vader van Kamil (12), een jongen met een meervoudige beperking, vader van Terra (18) en Ravi (17), man van Marieke en directeur van Stichting KanZ en Stichting Klas op Wielen. Op dinsdag 24 november was hij tafelheer bij het passend onderwijscafé over het thema: inclusie.

Bij dat passend onderwijscafé waren ouders, bestuurders, leerkrachten en zorgprofessionals aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan en naar het verhaal van Christiaan, Marieke en Kamil te luisteren:
“We wilden voor onze zoon wat alle ouders voor hun kinderen willen: goed onderwijs en extra ondersteuning waar dat nodig is. In het geval van Kamil is dat intensieve zorg. Daarom hebben we in 2015 de KanZ-klas opgericht, een Samen-naar-School-klas, die onderdeel is van de reguliere Montessorischool in Heerhugowaard.”
 
Iedereen doet mee
Onze zoon en zijn zeven klasgenoten krijgen nu de zorg die ze nodig hebben en volgen onderwijs, vlakbij huis in hun eigen klas én met de leerlingen van het IKC Oudkarspel. Ze spelen samen buiten in de pauzes, doen mee aan de activiteiten van de school en volgen soms lesjes in de ‘gewone’ klas. Het doet iedereen goed: Kamil’s zelfvertrouwen groeit en hij ontwikkelt zich beter en sneller en voor de kinderen, ouders en leerkrachten is de KanZ-klas niet meer bijzonder, maar onderdeel geworden van school.
 
Inclusie en passend onderwijs
Voor mij betekent inclusie dat iedereen meedoet en erbij hoort. Passend onderwijs moet dat mogelijk maken voor alle kinderen: het schept de voorwaarden en zorgt dat er voldoende ondersteuning is, biedt ruimte voor rust en zoekt naar mogelijkheden. Of dat nu op school of thuis gebeurt. Iedereen wordt er beter van als onderwijs inclusief is en meer op maat gegeven wordt.
 
Betrokken en bevlogen
De aanwezigen bij het passend onderwijscafé waren betrokken en bevlogen om inclusief onderwijs mogelijk te maken. De gedachte ‘we moeten kinderen met een beperking vooral buiten de samenleving stoppen en in aparte scholen les geven’, is duidelijk een gepasseerd station. Het is fijn om te voelen dat ik daarin niet alleen sta en dat er veel bereidheid is om samen op te trekken.

We hebben nog een lange weg te gaan, maar ondertussen doen we mooie dingen. De grootste uitdaging is nu ervoor te zorgen dat de kinderen uit de KanZ-klas zich ook op het voortgezet onderwijs verder kunnen ontwikkelen. De kinderen uit de Klas op Wielen in Alkmaar doen dat nu al met praktijkonderwijs in samenwerking met het Clusius College. Vooral het werken met dieren is enorm populair.
 
Experimenteren in systemen
De verbeteraanpak passend onderwijs in de Tweede Kamer is een mooi begin om onderwijs inclusiever te maken. De experimenteerruimte die Slob aan nieuwe initiatieven biedt, is keihard nodig. Onlangs heeft de Tweede Kamer unaniem een motie van Lisa Westerveld en Peter Kwint gesteund, om direct werk te maken van de ondersteuning van de Samen-naar-Schoolklassen via experimenteerbepalingen met voldoende innovatie- en onderwijsgelden.

Momenteel is de KanZ-klas de enige Samen-naar-Schoolklas in Nederland waarin we zorg- én onderwijsbudgetten kunnen inzetten. Dat komt door de unieke samenwerking met het samenwerkingsverband en het schoolbestuur: de KanZ-klas is formeel erkend binnen het onderwijssysteem en alle leerlingen zijn leerplichtig. Dit betekent tegelijkertijd dat er 47 Samen-naar-Schoolklassen zijn waarin onderwijs wordt gefinancierd vanuit zorgbudgetten. Simpelweg omdat de twee systemen – zorg en onderwijs dus – niet goed op elkaar aansluiten.
 
Aan tafel
Het allerliefst zou ik om tafel willen met politieke bestuurders. Ik ben goed in staat te vertellen waarom inclusief onderwijs zo belangrijk is en wat er nodig is om dat mogelijk te maken: zorg- en onderwijsbudget samen inzetten om alle kinderen leer- en ontwikkelrecht te bieden. In Nederland ontstaan steeds meer goede voorbeelden en de erkenning daarvan is stap één. Nu moeten we ervoor zorgen dat we die goede initiatieven borgen en dat we het echt goed regelen met elkaar.

Wetten en systemen moeten worden aangepast, zodat andere ouders niet zo hard als wij hoeven te knokken om zorg en onderwijs voor hun kind mogelijk te maken. Als je ziet wat je bereikt als je die systemen samenvoegt. De kinderen ontwikkelen zich sneller en trekken zich op aan kinderen zonder beperking die op hun beurt van jongs af aan leren wat leven met een beperking betekent. En dat het niet ‘raar’ is, alleen anders.
 
Gewoon doen
We kunnen zoveel. Als we het maar willen. Wat wij in de KanZ-klas doen, gaat volgens de regels van de wet en is goedgekeurd door de fiscus. Het is alleen een hoop geregel en een flinke zoektocht geweest en juist dat maakt dat veel ouders begrijpelijkerwijs niet weten bij wie ze moeten zijn of waar ze moeten beginnen. Dat systeem moet anders, want uiteindelijk profiteren kinderen daar nu niet van. Sterker nog: ze zijn er in sommige gevallen de dupe van. Dat kan toch niet waar zijn? Dus ik blijf laten zien dat het wél kan. Gewoon, door het te doen.”
 
Over het passend onderwijscafé
Binnen samenwerkingsverband PPO-NK zetten we ons in voor inclusief onderwijs. Onderwijs voor alle kinderen, passend bij de kwaliteiten en mogelijkheden van die kinderen en zoveel mogelijk dicht bij huis. Want ieder kind telt en maakt deel uit van onze maatschappij. En onderwijs ís de maatschappij.