Naar hoofdinhoud
9 december 2021

Extra aandacht voor hoogbegaafde en hoog-sensitieve leerlingen

Hoogbegaafde kinderen krijgen niet altijd het onderwijs dat hen tot bloei brengt.

In 6 portretten zien we hoeveel impact het op je welbevinden en ontwikkeling heeft als je niet gehoord, gezien, begrepen en erkend wordt. De verhalen laten zien dat hoogbegaafdheid meer is dan een IQ van 130 en hoger.

Er zijn grote verschillen tussen hoogbegaafden, verschillen in talenten, persoonlijkheid en de situatie waarin ze opgroeien. Elke stereotypering doet deze kinderen tekort. Het gaat in elk geval om kinderen met een groot potentieel. Vaak zijn zij zeer creatief, autonoom en sociaal gevoelig en hebben zij veel belangstelling voor grote vraagstukken. Zeker voor hen geldt dat zij baat hebben bij een aanpak die hen voedt en uitdaagt.

Gelukkig weten steeds meer onderwijsprofessionals wat hoogbegaafden nodig hebben. Binnen het samenwerkingsverband zijn vier HB-coördinatoren aangesteld om de scholen te helpen om voor deze groep een passend aanbod te realiseren.

Benieuwd naar de Met andere ogen special ? Lees hier verder