Naar hoofdinhoud
16 november 2022

In het nieuws: Onderwijszorgboerderijen voor leerlingen die op school dreigen uit te vallen – PO-Magazine

Afbeelding met gras, buiten, lucht, veldAutomatisch gegenereerde beschrijving

Kunnen zorgboerderijen van betekenis zijn voor leerlingen die in het onderwijs dreigen uit te vallen?

In het PO-magazine van april is een mooi artikel gepubliceerd over de resultaten van verkennend onderzoek naar de werkzame elementen en resultaten van o.a. het onderwijs-zorgprogramma’s op zorgboerderijen, waaronder de onderwijsvoorziening Buitengewoon Leren.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Experiment Onderwijszorgarrangementen waarin het ministerie van OCW en het ministerie van VWS de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter willen gaan regelen. Het doel: wet- en regelgeving zodanig wijzigen dat een onderwijs-zorgcontinuüm wordt gerealiseerd waarbinnen jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte zich dynamisch kunnen bewegen tussen jeugdzorginstellingen en scholen naar gelang hun ondersteuningsbehoefte. De initiatieven worden gemonitord om te onderzoeken wat het effect is op uitval of verzuim.

Lees hier het hele artikel uit het PO-Magazine.