Naar hoofdinhoud
9 december 2021

Leidraad ouder- en jeugdsteunpunten

Tijdens de behandeling van de Beleidsnota evaluatie passend onderwijs in november 2020 werd het belang van goede ondersteuning voor leerlingen en ouders over hun rechten, de plichten van de school en het aanbod in de regio benadrukt. Ons Oudersteunpunt van PPO-NK werd hierbij als ‘best practice’ genoemd.

In de verbeteraanpak passend onderwijs werd dan ook aangekondigd dat elk samenwerkingsverband passend onderwijs aan het eind van het schooljaar 2021-2022, samen met leerlingen en ouders, een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt dient te gaan inrichten. Ouders en jeugdigen worden daarmee nog gelijkwaardige gesprekspartners van de school en krijgen eerder de ondersteuning die ze nodig hebben.

De afgelopen maanden is door alle betrokken partijen, waaronder ons Oudersteunpunt, hard gewerkt aan het opstellen van een leidraad voor de samenwerkingsverbanden (zie bijlage).

Vanuit de pijlers informeren, steunen en signaleren worden de bouwstenen voor een steunpunt aangereikt. Ieder samenwerkingsverband kan deze bouwstenen aanpassen aan de lokale situatie.

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden bij het oprichten van de Ouder- en jeugdsteunpunten nauw ondersteund met o.a. informatiebijeenkomsten, een expertgroep, praktijkvoorbeelden en landelijke informatie over passend onderwijs.

Tijdspad:

  • Oktober 2021 – publicatie leidraad: Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten
  • Begin 2022 – ontwikkeling van een informatie basisset van landelijk geldende informatie over passend onderwijs voor ouders en leerlingen
  • Voorjaar 2022 een “vliegende brigade” actief zijn, die samenwerkingsverbanden op maat zal ondersteunen bij het vormgeven van de steunpunten.

Ons oudersteunpunt van PPO-NK zal ook hierin een actieve rol spelen.

Meer weten kijk snel op www.oudersteunpunt.nl

Nieuwsgierig naar de Leidraad? Lees hier meer