Andere ouders klagen over het gedrag van mijn kind. Wat nu?


Iedere ouder wil dat de school een veilige plek is voor zijn kind. Als andere ouders klagen over het gedrag van je kind, dan is dat nooit leuk. Je kunt de klacht naast je neerleggen, maar je kunt het ook zien als een signaal. Misschien is er iets aan de hand. Jouw kind en school zijn gebaat bij helderheid.

Probeer voor jezelf of samen met school helderheid te krijgen over:
– Wie klaagt waarover?
– Welke zorg ligt er achter de klachten?
– En kan daar iets aan worden gedaan?
– Hoe wil jij en hoe wil school omgaan met de klachten?

Samen zoeken naar een oplossing

Mogelijk hebben de klachten te maken met onduidelijkheid, bijvoorbeeld over het passend onderwijs dat je kind nodig, of de extra ondersteuning die hij of zij krijgt. Het is niet alleen een zoektocht voor jou, de school en jouw kind, maar ook voor de ouders van klasgenoten. Kijk samen met school hoe je andere ouders hierbij wilt en kunt betrekken. Mogelijk hebben zij behoefte aan meer informatie en afstemming zodat zij snappen wat er aan de hand is. Soms kan er zo meer onderling begrip ontstaan.