Wie bepaalt uiteindelijk welke ondersteuning mijn kind krijgt?


School bepaalt, in zo goed overleg met jou als ouder, welke ondersteuning je kind krijgt.

Schoolkeuze

Als ouder kies je zelf de school voor je kind. Doe dit minimaal tien weken voordat het schooljaar begint. Als je denkt dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, geef dit dan direct door. Samen met jou onderzoekt de school welke ondersteuning jouw kind precies nodig heeft en bekijkt of ze die ondersteuning en/of zorg kunnen bieden. Als dat niet lukt, dan draagt de school er zorg voor een plek te vinden voor jouw kind op een andere (speciale) school.

Ontwikkelingsperspectief

Als jouw kind is toegelaten, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op na een overleg met jou als ouder. In dit plan staat de omschrijving van de begeleiding van je kind. Scholen moeten het ontwikkelingsperspectief binnen zes weken na de inschrijving van de leerling vaststellen. Daarna evalueren ze het plan ten minste één keer per jaar met jou als ouder.

Extra hulp voor jou als ouder

Ben je het niet eens met het ontwikkelingsperspectief, kom je er niet uit met school, of wil je je verhaal kwijt bij een onafhankelijk tussenpersoon? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Kom je er dan nog niet uit? Dan kun je kosteloos de hulp inschakelen van een van onze consulenten. Als dat ook niks oplost, kun je naar de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) stappen voor een oordeel over het geschil.