Wie bepaalt welke extra ondersteuning mijn kind krijgt?


Na gesprekken met school is duidelijk geworden dat je kind extra ondersteuning nodig heeft. Maar welke ondersteuning past het beste? Om daar een antwoord op te vinden, zijn gesprekken nodig: MDO’s. Tijdens deze multidisciplinaire overleggen maak je een plan (in TOP dossier) samen met school en eventuele andere betrokkenen rondom je kind. Als ouder ben je altijd aanwezig bij de MDO’s en blijf je nauw betrokken bij het plan voor je kind.

School heeft zorgplicht en regelt uiteindelijk de extra ondersteuning, met steun van het samenwerkingsverband. Dan wordt een arrangement aangevraagd. Dat kan alleen in samenwerking met jou als ouder. Samen praten jullie over de oplossing die het beste bij je kind past.

Hulp van buitenaf

Heb je behoefte aan een onafhankelijke partij die naar je luistert? Neem dan gerust contact op met een consulent van het samenwerkingsverband.