Wat is het Oudersteunpunt?


Het Oudersteunpunt wil het passend onderwijs oudervriendelijker maken en de positie van ouders versterken. Het perspectief van ouders van een kind met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vormt daarbij het uitgangspunt.

Het Oudersteunpunt biedt ouders toegankelijke informatie. Als hun kind extra ondersteuning op school nodig heeft, kunnen ouders hun vragen en/of zorgen bespreken. Het Oudersteunpunt adviseert, signaleert en begeleidt ouders, zonder daarbij als leerkracht, intern-begeleider, directeur of consulent op te treden.

Het Oudersteunpunt heeft oog voor de inzet én kwetsbaarheid van ouders en wil hen ‘goede ouder’-ervaringen bieden. Het Oudersteunpunt is onbevooroordeeld, geeft vertrouwen en stemt af op de ouders. Ook is er oog voor succes- en leermomenten van ouders. Zo wil het Oudersteunpunt bijdragen aan het ontwikkelproces van de leerling. .

Ook kunnen professionals tijdens dialoog sessies kennismaken met het ouderperspectief. Zo wil het Oudersteunpunt onderling begrip bevorderen en misscommunicatie voorkomen.

Het Oudersteunpunt is een initiatief van de netwerkgroep van het Oudersteunpunt. Een groep ouders met een kind met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die een paar keer per jaar samenkomt. De ouderschapstheorie van Alice van der Pas is de fundering van het Oudersteunpunt.

Disclaimer

Alle informatie op het Oudersteunpunt dient te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle teksten zit copyright.

Hoewel het Oudersteunpunt Noord Kennemerland de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het verstrekken van informatie via deze website kan zij de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de geboden informatie niet garanderen. Het Oudersteunpunt is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Wanneer je informatie op het Oudersteunpunt tegenkomt wat niet klopt of je mist iets dan neem gerust contact met ons op via 06-303833 32 of mail