Hoe voer ik het gesprek met school over extra ondersteuning?


Als ouder weet je dat je kind extra ondersteuning nodig heeft. Hierover ga je in gesprek met school. Het kan fijn zijn om je voor te bereiden op dat gesprek. Hieronder vind je enkele vragen die je daarbij kunnen helpen bij de voorbereiding. Ook vind je verwijzingen naar meer informatie die je mogelijk verder op weg helpt.

Hoe begin ik een gesprek?

Als je kind extra ondersteuning nodig heeft, wacht dan niet te lang om dit te bespreken met de leerkracht. Maak hiervoor een aparte afspraak zodat het gesprek voor jou en de leerkracht op een rustig moment plaats vindt.

Vertel bij het maken van de afspraak kort en bondig waarom je een gesprek wilt, zodat de leerkracht weet waarover het gaat en zich kan voorbereiden. Overleg met de leerkracht wie nog meer bij dit gesprek aanwezig zijn en bedenk van tevoren of je zelf iemand wilt meebrengen naar het gesprek.

De volgende vragen kunnen je helpen bij het voorbereiden van je afspraak met de leerkracht

  • Wat zou je willen dat het gesprek jou gaat opleveren?
  • Wat maakt dat je kind extra ondersteuning nodig heeft?
  • Met welke voorbeelden kun je duidelijk maken dat extra ondersteuning wenselijk is?