Mijn kind krijgt extra ondersteuning op de opvang. Hoe regel ik dat ook op school?


Jouw kind krijgt op de kinderopvang (jonger dan vier jaar) al extra ondersteuning. Als dat ook op de basisschool nodig is, dan is het fijn om ruim voordat je kind naar de basisschool gaat, contact te leggen met de school van je keuze. Waarschijnlijk geven de medewerkers van de opvang dit ook aan. De toekomstige basisschool van je kind heeft dan de tijd om goed op een rij te zetten op welke manier zij de ondersteuning kunnen overnemen. Zo kan je kind een goede start maken in groep 1.

MDO: multidisciplinair overleg
Voordat je kind begint op de nieuwe basisschool, vindt een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Alle mensen die om je kind heen staan, zijn daarbij. Uiteraard ben je daar zelf als ouder ook bij betrokken. Met elkaar spreek je tijdens een MDO af hoe, door wie en hoe lang je kind wordt ondersteund bij de start van de basisschool. Ook daarna bespreek je regelmatig in een MDO welke ondersteuning nog nodig is.

Wat als de nieuwe school de ondersteuning niet kan bieden?
Als de school waar je kind is aangemeld, de inschatting maakt dat zij de nodige ondersteuning niet kan bieden in groep 1, dan gelden de afspraken rondom de zorgplicht. De school gaat dan samen met jou als ouder en andere betrokkenen op zoek naar een passende plek.

Uitgangspunt van passend onderwijs is dat voor ieder kind een plek wordt gevonden die past bij zijn of haar ondersteuningsbehoeften, het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Verder lezen
Mogelijk helpen de volgende vragen en antwoorden je verder op weg: