Hoe blijf ik op de hoogte van het aanvragen van de ondersteuning?


Als duidelijk is dat je kind ondersteuning nodig heeft die school niet (direct) kan bieden, vraagt de school voor jouw kind een arrangement aan via een onafhankelijke consulent van het samenwerkingsverband, waarmee extra ondersteuning mogelijk wordt gemaakt. Samen voeren jullie regelmatig een gesprek met elkaar: een multidisciplinair overleg (MDO). Alles rondom de extra ondersteuning wordt vastgelegd in het TOP dossier. Als ouder krijg je altijd de gelegenheid om dit TOP dossier in te zien en opmerkingen te plaatsen, ook als je het anders ziet dan de school. Zo blijf je op de hoogte. Ook voert de leerkracht van je kind gesprekken met jou als ouder.

Blijf in gesprek

Als je kind meer of andere ondersteuning nodig heeft dan de school kan geven, is het fijn voor alle betrokken én van belang voor de ontwikkeling van je kind dat jij als ouder met school (en als het kan, met je kind) in gesprek blijft. Vaak heb je als ouder op dit punt contact met de leerkracht en de intern begeleider van de school.