Hoe kom ik erachter of een school de kennis in huis heeft om mijn kind passende ondersteuning te bieden?


Als jouw kind op de basisschool (waarschijnlijk) extra ondersteuning en/of zorg nodig heeft, is de eerste stap: goed onderzoeken of de basisschool van jouw keuze deze zorg en/of ondersteuning kan bieden. Daarnaast is het fijn en belangrijk om een gesprek aan te gaan met de intern begeleider, de directeur of de zorgcoördinator van de school om te praten over de mogelijkheden. Vaak stelt de school dit zelf voor.

Kreeg jouw kind al ondersteuning op zijn of haar vorige school? Dan draagt de vorige school de informatie rondom jouw kind over aan de nieuwe school. Dat gebeurt alleen met jouw toestemming.

Hulp van de consulent

Heeft jouw kind extra ondersteuning en/of zorg nodig? Dan betrekt de school waarschijnlijk direct de onafhankelijke consulent van het samenwerkingsverband bij de gesprekken, of multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Jij als ouder kunt dit zelf ook doen. Samen gaan jullie op zoek naar een passende oplossing voor je kind.

Neem gerust contact op met een van de consulenten.