Overstap naar voortgezet onderwijs


Het vinden van een middelbare school die aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van je kind is een zoekproces voor iedere ouder.

Wat heeft je kind nodig? Hoe en wanneer wil je je kind bij dit zoekproces betrekken? Dit zijn twee belangrijke vragen. Maar het gaat over zoveel meer. Jij en je kind moeten samen een weg gaan vinden in een nieuwe wereld. Mogelijk helpen de vragen en antwoorden op deze website je verder op weg.

Weet ook dat je altijd kunt praten met mensen die jouw kind en het onderwijsveld goed kennen. Vraag de leerkracht, de intern begeleider of de onderwijsconsulentq met je mee te denken. Ook is contact met een ervaringsdeskundige buddy van het Oudersteunpunt mogelijk.

Wanneer begin je met de schoolkeuze?

De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is belangrijk voor jou en je kind. Denk vooraf na wanneer en op welke manier je je kind wilt gaan betrekken bij de overstap naar de middelbare school. Houdt er rekening mee dat leerlingen onder elkaar en met elkaar over de schoolkeuze praten.

Het lijkt misschien nu nog ver weg, maar het is aan te raden om op tijd te beginnen met nadenken over wat je kind nodig heeft en je te oriënteren op toekomstige scholen. Dit kan al wanneer enigszins duidelijk is naar welk schooltype je kind gaat uitstromen, dit wordt het uitstroomprofiel genoemd. Bij veel kinderen is dit gelijk aan het ‘voorlopig advies’ in groep zeven, maar bij sommige leerlingen is al eerder duidelijk wat het uitstroomprofiel gaat worden.

TIP: Je kunt het onderwerp schoolkeuze op de agenda zetten van het gesprek met de leerkracht of tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Begin groep 7 komt dit onderwerp meestal al ter sprake.

In sommige gevallen gebeurt dit eerder als je kind bijvoorbeeld een jaar eerder kan uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Het overleg over de schoolkeuze kan gaan over de verwachte uitstroommogelijkheden na de basisschool. Ook kunnen er plannen worden gemaakt voor begeleiding gedurende de laatste jaren op de basisschool. Belangrijke vraag in het gesprek is:

Wat kan de school en jij doen om een zo soepel mogelijke overgang naar het voortgezet onderwijs mogelijk te maken?

Kunnen arrangementen worden meegenomen naar het voortgezet onderwijs?

Arrangementen in het voortgezet onderwijs worden op een andere manier georganiseerd en gefinancierd dan in het primair onderwijs. Daarom kunnen de arrangementen van je kind op de basisschool soms niet worden meegenomen naar de middelbare school. Om de overstap naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen, staat tijdens het MDO in groep 7 het voorbereiden op zelfstandigheid voor het middelbaaronderwijs op de agenda. Als ouder kun je dit ook zelf op de agenda van het MDO zetten.

Het kan zijn dat het huidige arrangement hiervoor moet worden aangepast. Dit kan variëren van stapje voor stapje afbouwen van de huidige ondersteuning of tijdelijk juist extra steun bieden. In het voortgezet onderwijs wordt er veel zelfstandigheid gevraagd van je kind.  Om die reden worden arrangementen in groep 8 meestal niet meer ingezet, zodat je kind al zelfstandiger kan functioneren. Welke keuzes er ook worden gemaakt, het is en blijft maatwerk en afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van jouw kind. Dit is een gezamenlijke zoektocht met de school.

Wil je praten met een ouder in een soortgelijke situatie?

Bij het Oudersteunpunt https://ppo-nk.nl/oudersteunpunt/ zijn ervaringsdeskundige buddy’s https://werkplaats.ppo-nk.nl/thoughts/7581  betrokken die naar jouw verhaal willen luisteren en die uit eigen ervaring weten waarover je praat.

Enkele voorbeelden waarover je contact zou kunnen opnemen:

  • Over het praktijk- en speciaal onderwijs zijn vaak vooroordelen. Ook jij als ouder zal daar mee te maken krijgen op het schoolplein of in de thuisomgeving.
  • Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs kan je kind zich, misschien voor het eerst, bewust worden dat hij of zij ‘anders’ is. Dat vriendjes naar andere scholen gaan heeft mogelijk invloed op zijn of haar welbevinden.