Overstap naar voortgezet onderwijs


INTRO

Het vinden van een middelbare school die aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van je kind is een zoekproces voor iedere ouder.

Wat heeft mijn kind nodig? Hoe en wanneer betrek ik mijn kind bij dit zoekproces? Dit zijn twee belangrijke vragen. Maar het gaat over zoveel meer. Jij en je kind moeten samen een weg gaan vinden in een nieuwe wereld. Mogelijk helpen de vragen en antwoorden op deze website je verder op weg.

Weet ook dat je altijd kunt praten met mensen die jouw kind en het onderwijsveld goed kennen. Vraag de leerkracht, de intern begeleider of de onderwijsconsulentq met je mee te denken. Ook is contact met een ervaringsdeskundige buddy van het Oudersteunpunt mogelijk.

Wanneer begin je met de schoolkeuze?

De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is belangrijk voor jou en je kind. Denk vooraf na wanneer en op welke manier je je kind wilt gaan betrekken bij de overstap naar de middelbare school. Houdt er rekening mee dat leerlingen onder elkaar en met elkaar over de schoolkeuze praten.

Het lijkt misschien nu nog ver weg, maar het is aan te raden om op tijd te beginnen met nadenken over wat je kind nodig heeft en je te oriënteren op toekomstige scholen. Dit kan al wanneer enigszins duidelijk is naar welk schooltype je kind gaat uitstromen, dit wordt het uitstroomprofiel genoemd. Bij veel kinderen is dit gelijk aan het ‘voorlopig advies’ in groep zeven, maar bij sommige leerlingen is al eerder duidelijk wat het uitstroomprofiel gaat worden.

TIP: Je kunt het onderwerp schoolkeuze op de agenda zetten van het gesprek met de leerkracht of tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Begin groep 7 komt dit onderwerp meestal al ter sprake.

In sommige gevallen gebeurt dit eerder als je kind bijvoorbeeld een jaar eerder kan uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Het overleg over de schoolkeuze kan gaan over de verwachte uitstroommogelijkheden na de basisschool. Ook kunnen er plannen worden gemaakt voor begeleiding gedurende de laatste jaren op de basisschool. Belangrijke vraag in het gesprek is: Wat kan de school en jij doen om een zo soepel mogelijke overgang naar het voortgezet onderwijs mogelijk te maken?

Wil je praten met een ouder in een soortgelijke situatie?

Bij het Oudersteunpunt zijn ervaringsdeskundige buddy’s betrokken die naar jouw verhaal willen luisteren en die uit eigen ervaring weten waarover je praat.

Enkele voorbeelden waarover je contact zou kunnen opnemen:

  • Over het praktijk- en speciaal onderwijs zijn vaak vooroordelen. Ook jij als ouder zal daar mee te maken krijgen op het schoolplein of in de thuisomgeving.
  • Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs kan je kind zich, misschien voor het eerst, bewust worden dat hij of zij ‘anders’ is. Dat vriendjes naar andere scholen gaan heeft mogelijk invloed op zijn of haar welbevinden.