Ik voel me niet gehoord door school. Wat nu?


Ieder mens wil gezien en gehoord worden, zeker als het gaat om het welbevinden van je kind. Het gevoel dat er niet naar je wordt geluisterd, kan onder andere ontstaan doordat je niet wordt gezien en gehoord in je intenties, je inzet of zorgen als ouder. Onderstaande vragen helpen je mogelijk om woorden te vinden in zo’n situatie.

 • Wat is niet gezien tijdens het gesprek met school?
 • Wat is belangrijk voor je kind?
 • Hoe zet jij je daarvoor in?
 • Welke zorgen heb je?

Ik word niet gehoord. Hoe reageer ik?

Als je het gevoel hebt dat je niet wordt gehoord tijdens in gesprek, dan heeft dat gevolgen voor jouw reactie. Je raakt misschien in een verdedigingstand, gaat juist in de aanval of je trekt je terug. Hoe reageer jij als je niet gehoord wordt? Mogelijk helpen onderstaande vragen om daar meer zicht op te krijgen.

 • Op welk moment in het gesprek ontstond het gevoel dat je niet werd gehoord?
 • Wat gebeurde er precies?
 • Wat werd niet gehoord?
 • Wat deed dat met jou?
 • Hoe reageerde je?
 • Hoe reageerden de anderen?

Het kan helpen om dit gevoel te verwoorden tijdens een gesprek met school. Hoe wil en kan jij dat onder woorden brengen?

Hoe zou ik willen reageren?

Om ervoor te zorgen dat het gesprek met school zo goed mogelijk gaat, kan het helpen om je voor te stellen hoe een gesprek verloopt waarin je wel wordt gehoord.

Stel: het gesprek verloopt zo dat je het gevoel krijgt dat de ander naar je luistert.

 • Hoe zou je dat merken?
 • Wat zou jij doen?
 • Wat doen de anderen?
 • Welke mogelijkheden heb jij om delen van dit wenselijke gesprek dichterbij te brengen?

Het kan helpen om dit gevoel te verwoorden tijdens een gesprek met school. Hoe wil en kan jij dat onder woorden brengen?

Hulp bij het gesprek

Als je niet gehoord voelt door school, dan kun je als ouder contact zoeken met een consulent van het samenwerkingsverband. Vaak helpt het om je verhaal te doen bij iemand die onafhankelijk is. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden vanuit de vraag: wat is er nodig om ervoor te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt? Een consulent van het samenwerkingsverband is zo iemand.