Consulent passend onderwijs


Wordt ook wel kortweg consulent genoemd. Consulenten zijn onafhankelijke professionals die met jou en/of met school meedenken vanuit de vraag: wat is het beste voor het kind? Ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en kennen de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen. Ze volgen het hele proces dat ouders en school doorlopen en zien erop toe dat de stappen worden gezet die nodig zijn om een kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

Aan iedere school is een consulent passend onderwijs verbonden vanuit een samenwerkingsverband. Bij een multidisciplinair overleg (MDO) is altijd een consulent betrokken.