Er is geld nodig voor extra ondersteuning. Wie regelt dat en wat is mijn rol als ouder?


Zodra duidelijk is dat je kind ondersteuning nodig heeft die school niet (direct) kan bieden, komt het samenwerkingsverband passend primair onderwijs in beeld. De school vraagt voor jouw kind, vaak via een onafhankelijke consulent van het samenwerkingsverband, een arrangement aan om extra ondersteuning mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband betaalt dat.

Om tot dat arrangement te komen, is een plan nodig: het TOP dossier. En een of meer MDO’s: multidisciplinaire overleggen. Jouw rol als ouder is om bij de overleggen aanwezig te zijn en samen met school en anderen tot een passende oplossing voor jouw kind te komen. Eentje waar jij achter staat.