Hoe kom ik aan geld voor extra ondersteuning?


Jouw kind heeft extra ondersteuning nodig. Dat blijkt uit de gesprekken met school en eventuele andere professionals: het multidisciplinair overleg (MDO). Voor die extra ondersteuning is geld nodig. Er zijn drie scenario’s mogelijk: de extra ondersteuning wordt bekostigd door het samenwerkingsverband in jouw gemeente, door de gemeente zelf, óf door het samenwerkingsverband én de gemeente samen.

Extra ondersteuning vanuit samenwerkingsverband

Jouw kind heeft ondersteuning nodig op het gebied van onderwijs en krijgt extra aandacht op school. Dat wordt betaald vanuit een arrangement. Het samenwerkingsverband geeft dat arrangement uit. De consulent van het samenwerkingsverband die bij de school van je kind betrokken is, regelt dit samen met de school. Via het TOP dossier ben je als ouder altijd nauw betrokken bij de extra ondersteuning en krijg je informatie over het arrangement.

Extra ondersteuning vanuit gemeente

Het kan ook zo zijn dat je met school hebt vastgesteld dat de hulp voor je kind meer te maken heeft met zorg op sociaal-emotioneel of lichamelijk gebied. Bijvoorbeeld als je kind bepaalde therapie nodig heeft. Of als er eerst onderzoek moet worden gedaan voordat een behandeltraject van start gaat. In dat geval is de Jeugd- en Gezinscoach jouw aanspreekpunt, die de extra ondersteuning vanuit de gemeente regelt via de Jeugdwet.

De extra ondersteuning vanuit de gemeente vindt plaats buiten school. Bijvoorbeeld thuis of bij de hulpverlener in de praktijk. Het kan helpend zijn om hier tijdens het MDO over te praten. Vaak levert deze ondersteuning namelijk nieuwe inzichten op over wat je kind nodig heeft en school kan hier dan zo goed mogelijk op inspelen. Uiteraard blijf je via het TOP dossier als ouder altijd nauw betrokken bij de extra ondersteuning.

Extra ondersteuning vanuit samenwerkingsverband en gemeente

Tot slot is het mogelijk dat de ondersteuning voor jouw kind deels met onderwijs en deels met zorg te maken heeft. Als dat zo is, krijg je te maken met een onderwijs-zorgarrangement (OZA). De kosten voor extra ondersteuning worden dan gedeeld door de gemeente en het samenwerkingsverband. Natuurlijk blijf je als ouder tijdens MDO’s en via TOP dossier nauw betrokken bij de manier waarop de ondersteuning aan jouw kind verloopt.