Hoe vind ik met mijn kind een passende middelbare school?


De overgang van de basisschool naar de middelbare school roept vragen op. Welke scholen zijn er? Welke school past het beste bij mijn kind? En als je kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wil je graag zeker weten dat de nieuwe school dat kan bieden.

Bespreek allereerst thuis met je kind wat het belangrijk vindt aan een nieuwe school. Het overzicht in de bijlage kan helpen om te onderzoeken wat jouw kind en jij als ouder belangrijk vinden. Mogelijk kun je met de informatie hieronder gerichte vragen stellen als je een school bezoekt.

De keuze voor een middelbare school wordt begeleid door de eigen leerkracht, eventueel in samenspraak met de intern begeleider tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). Je kunt zelf ook om een MDO vragen bij de consulent van het samenwerkingsverband.

Sfeer proeven

Een overzicht van alle middelbare scholen vind je hier. Vanaf groep 7 kun je met je kind open avonden bezoeken van scholen in de buurt. Op een middelbare school is de zorgcoƶrdinator degene met wie je een afspraak kunt maken bij een specifieke hulpvraag. Daarnaast kun je eens gaan praten met kinderen en ouders die al op de school zitten die je aanspreekt.

Van speciaal onderwijs naar middelbare school

Mocht je kind naar het speciaal onderwijs gaan en de overstap gaan maken naar de middelbare school, dan vind je hier een overzicht van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Kennemerland.