Wie moet ervoor zorgen dat mijn kind de juiste ondersteuning krijgt?


Als ouder wil je dat je kind zich optimaal ontwikkelt. En dat je kind daarbij ondersteuning krijgt die zo goed mogelijk past. Thuis ben je daar als ouder of verzorger verantwoordelijk voor. Op school ligt de verantwoordelijkheid voor die ontwikkeling bij school, en dat gebeurt in samenspraak met ouders of verzorgers.

Ontwikkelt je kind zich ondanks ondersteuning die al is ingezet op school, niet voldoende? Probeer dan met de leerkracht in gesprek te blijven over andere mogelijke oplossingen en schakel als het nodig is – in overleg met de leerkracht – deskundigen in. Denk aan de interne begeleider, de consulent van het samenwerkingsverband, of de Jeugd- en Gezinscoach

Zie ook: bij wie kan ik terecht?

Multidisciplinair overleg (MDO) en TOP dossier
Als duidelijk wordt dat extra ondersteuning voor je kind nodig is, komt de consulent van het samenwerkingsverband in beeld. Met deze onafhankelijke consulent kun je bespreken wat jij denkt dat nodig is. Je kunt als ouder altijd zelf contact leggen met een consulent. Tegelijkertijd organiseert school een multidisciplinair overleg (MDO) en leggen jullie de ontwikkelingen vast in een TOP dossier.