Wie zorgt ervoor dat de extra ondersteuning op school en thuis op elkaar aansluiten?


Als je kind extra ondersteuning krijgt op school én thuis, is het fijn en in het belang van je kind dat de mensen die hierbij betrokken zijn, goed samenwerken. Jouw eerste aanspreekpunt op school is meestal de intern begeleider. De consulent van het samenwerkingsverband is voor alle betrokkenen rondom je kind het onafhankelijke aanspreekpunt. De school van je kind heeft zorgplicht. En jij als ouder bent thuis verantwoordelijk voor de ontwikkeling en/of zorg van je kind.

Uitgangspunt bij de samenwerking tussen jou als ouder, je kind en de professionals eromheen, is steeds: jouw kind verdient het om zich te ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past, met de begeleiding die daarbij nodig is.

Eerste aanspreekpunt: op school

Als je kind op school extra ondersteuning nodig heeft, dan is de intern begeleider (soms wordt die een zorgcoördinator genoemd) het aanspreekpunt op school. De intern begeleider nodigt jou als ouder en alle betrokken professionals bij je kind voor een MDO (multidisciplinair overleg).

Onafhankelijk aanspreekpunt: de consulent van het samenwerkingsverband

De consulent van het samenwerkingsverband is aanwezig bij het MDO. Als spin in het web ‘bewaakt’ en volgt de consulent het proces van samenwerking tussen jou als ouder, de school en eventuele andere professionals en denkt hierover mee. Ook ziet hij/zij erop toe dat de school van je kind de ondersteuning biedt zoals is afgesproken is tijdens het MDO.

Aanspreekpunt jeugdzorg (gemeente): voor de thuissituatie

Mogelijk is bij een multidisciplinair overleg ook de JG-coach aanwezig. Soms kan de JG-coach je helpen om de juiste hulp in je thuissituatie te vinden. Hij of zij zit bij het MDO om mee te denken over passende ondersteuning thuis en om je als ouder te begeleiden bij het regelen van die ondersteuning. De JG-coach is niet per se degene die de begeleiding ook daadwerkelijk gaat regelen, maar weet wel de weg in het aanbod van de gemeente.