Wat zijn mijn plichten als ouder?


Ouders zijn wettelijk gezien verantwoordelijk voor het welbevinden van hun kind. Daarnaast hebben zij plichten tegenover de school. Zo zijn ouders verplicht gewenst gedrag te vertonen, en houden zij zich net als de school aan de informatieplicht.

Gewenst gedrag

Ouders moeten zich goed gedragen naar leraren, het schoolbestuur, andere ouders en leerlingen. Dit houdt in dat er geen geweld, intimidatie of stalkingen plaats mogen vinden. Scholen moeten in gesprek gaan met ouders en andersom geldt hetzelfde. Als ouder moet je bij onduidelijkheden of conflicten actief vragen stellen en ergens anders steun zoeken als je er niet uitkomt. Ook hebben ouders de plicht om school op een normale manier te benaderen en rationeel te handelen in geval van een conflict.

Informatieplicht

School heeft een informatieplicht richting ouders. Ook hier geldt andersom hetzelfde: ouders hebben een informatieplicht ten opzichte van school. Zo moeten gescheiden ouders school op tijd op de hoogte stellen van afspraken tussen de ex-partners, zeker wanneer de verhoudingen gespannen zijn.