Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind ook in het volgende schooljaar passende ondersteuning krijgt?


Jouw kind zit op de basisschool en krijgt extra ondersteuning. Volgend jaar zit jouw kind in een andere klas. Dan is het fijn als de situatie en informatie goed wordt overgedragen van de ene naar de andere leerkracht. Die overdracht valt onder de verantwoordelijkheid van school. Meestal nodigt de leerkracht je aan het eind van het lopende schooljaar uit voor een afsluitend gesprek. Als het even kan, is de volgende leerkracht van je kind bij dit overleg aanwezig. Vraag hier als ouder gerust naar.

Ook kun je bij de start van het nieuwe schooljaar een afspraak maken met de nieuwe leerkracht van je kind. Op veel scholen is het al zo dat aan het begin van het schooljaar een gesprek wordt gepland met jou én met je kind erbij. Misschien heeft jouw kind al een TOP dossier of heb je al een MDO bijgewoond. In dat geval draagt de huidige leerkracht het dossier van je kind over aan de volgende leerkracht en voert de nieuwe leerkracht een MDO met jou en je kind aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Het is onduidelijk hoe de overdracht plaatsvindt. Wat nu?

Als het voor jou als ouder niet duidelijk wordt hoe de school de informatie rondom jouw kind overdraagt aan de volgende leerkracht, dan kan het fijn zijn om je verhaal te doen bij iemand die onafhankelijk is. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden vanuit de vraag: wat is er nodig om ervoor te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt en dat dat zo goed mogelijk verloopt? Een consulent van het samenwerkingsverband is zo iemand. Samen met de consulent onderzoek je de situatie en kijk je welke mogelijkheden er zijn. Ook kan hij of zij eventueel een gesprek tussen jou en de school faciliteren en daarbij aanwezig zijn als jij dat wilt.

Neem contact op met een consulent van samenwerkingsverband PPO-NK.