School en ik zijn het niet eens. Wat nu?


Als de school en jij het niet eens zijn over het passende onderwijs dat je kind nodig heeft, dan is dit voor beide partijen een lastige situatie. School en jij als ouder zijn van elkaar afhankelijk: school heeft de instemming van ouders nodig voor het bieden van passend onderwijs. En zonder overeenstemming met school kun je geen passend onderwijs voor je kind georganiseerd krijgen. Hieronder beschrijven we twee situaties:

  • Je blijft in gesprek met school en hebt vertrouwen in het vinden van een gezamenlijke oplossing
  • Je wilt je energie richten op het vinden van een andere school voor je kind

Je blijft in gesprek met school

Als je het niet eens bent met school, dan is een belangrijke vraag of er van beide kanten nog genoeg vertrouwen is om in gesprek te blijven en te zoeken naar een oplossing die voor de school, je kind en voor jou als ouder klopt. De volgende vragen kunnen je in deze situatie helpen:

  • Wat zou je willen dat het gesprek jou gaat opleveren?
  • Op welke punten kunnen de school en jij elkaar wel vinden?
  • Wat gaat er goed in het gesprek en op school waarop je wilt voortbouwen?

Als dit voor jezelf helder is, kun je mogelijk met hernieuwde energie het gesprek met school aangaan.
Onder aan de pagina vind je verwijzingen naar pagina’s die je mogelijk verder helpen.

Je richt je energie op het vinden van een andere school

Als je het gevoel hebt dat er niet genoeg vertrouwen is om in gesprek te blijven, dan kan je je energie richten op het vinden van een andere school voor je kind. Het vinden van een andere school kost tijd. Ook is er overleg en afstemming met de huidige school nodig. De volgende vragen kunnen je helpen bij het nadenken over deze overgangsperiode:

  • Wat voor school wens je voor je kind?
  • Op welke manier wil je dat de overgang naar de andere school verloopt?
  • Hoe wil je de school bij deze overgang betrekken?

Hulp van buitenaf

Als de school en jij het niet eens zijn over passend onderwijs, dan kun je contact zoeken met een consulent van het samenwerkingsverband. Vaak helpt het om je verhaal te doen bij iemand die onafhankelijk is. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden vanuit de vraag: wat is er nodig om ervoor te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt? Een consulent van het samenwerkingsverband is zo iemand.