Kan ik met andere ouders ervaringen uitwisselen?


Ervaringen, vragen en zorgen delen met andere ouders die in een soortgelijke situatie zitten, biedt veel steun. Daarom organiseert het samenwerkingsverband PPO-NK regelmatig een oudercafé waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen. Neem gerust contact op via oudersteunpunt@ppo-nk.nl

Ook werken we binnen het Oudersteunpunt met ervaringsdeskundige ouders. Dit zijn ouders met eigen ervaringen in het passend onderwijs. Lees hier voor meer informatie.

Daarnaast zijn er in het land diverse ouderverenigingen actief, hieronder geven we een aantal voorbeelden:


Oudervereniging Balans

Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen zij door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

Meer informatie: https://www.balansdigitaal.nl/


Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een platform voor ouders van zorgkinderen (kinderen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis). Ouders kunnen onder meer terecht voor: delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis, stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden, onderlinge en wederzijdse ondersteuning, creëren en genereren van draagvlak bij wetenschap, zorg en politiek.

Meer informatie: https://schouders.nl/


Ouders & Onderwijs

Het landelijke initiatief Ouders & Onderwijs maakt kennis en ervaringen van actieve en georganiseerde groepen ouders toegankelijk. Naast onderlinge verbinding zorgt Ouders & Onderwijs ook voor ondersteuning van de activiteiten van ouderorganisaties en oudergroepen.

Meer informatiehttps://oudersenonderwijs.nl/


Pharos

Oudervereniging van ouders met hoogbegaafde kinderen.

Meer informatie: www.pharosnl.nl


Impuls & Woortblind

Impuls & Woortblind is geen oudervereniging, maar een vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie.

Meer informatie: https://www.impulsenwoortblind.nl/