Waar moet ik op letten als ik een school uitzoek?


ls je op zoek gaat naar een basisschool voor je kind, kiezen de meeste ouders voor een basisschool die goed bereikbaar is, een fijne uitstraling heeft, een speciale methode gebruikt, of waar ook andere kinderen in de buurt naartoe gaan. En je wilt natuurlijk op zoek naar een school waar je kind zich thuis voelt.

Jouw kind heeft extra ondersteuning of zorg nodig
Als jouw kind op de basisschool (waarschijnlijk) extra ondersteuning en/of zorg nodig heeft, is het belangrijk om goed te onderzoeken of de basisschool van jouw keuze de gewenste ondersteuning kan bieden. Ga in gesprek met de intern begeleider, de directeur of de zorgcoördinator van de school. Vaak stelt de school dit zelf voor. Meestal start school met een multidisciplinair overleg (MDO).

Van speciaal (basis)onderwijs naar regulier onderwijs
Als jouw kind vanuit het speciaal (basis)onderwijs weer naar het reguliere basisonderwijs overstapt, dan geldt hetzelfde: ga het gesprek aan met de potentiële nieuwe school en licht het verhaal van (of met) je kind toe aan de nieuwe school. Vanaf dat punt gaan school en jij verder met elkaar in gesprek.

Waar vind ik meer informatie over scholen in de regio?
Andere ouders zijn vaak een goede bron van informatie als je een schoolkeuze wilt maken. Verder hebben vrijwel alle scholen een website waarop je informatie kan vinden. Ook tijdens rondleidingen of informatiebijeenkomsten kun je meer over de school te weten komen. Verder kun je natuurlijk een afspraak maken met de intern begeleider en/of de directeur van een school die jij op het oog hebt. Lees meer over passend onderwijs in de regio Noord-Kennemerland.

Heeft jouw kind extra ondersteuning nodig? Dan kan het fijn zijn om een onafhankelijke consulent van het samenwerkingsverband in te schakelen. De consulent kan met je meedenken over passende scholen in de regio. Consulenten kunnen al meedenken vanaf de leeftijd van 3 jaar. Neem gerust contact op.